Escoltar

Acreditació i Sexennis

Cercar Citacions

Cercar les citacions que ha rebut un treball o un autor és una qüestió complexa d’obtenir, ja que no tenim una base de dades que englobi tots els treballs (articles, llibres, actes...) editats arreu del món ni les seves citacions. Per això, s’ha de cercar en diverses fonts. Heu de tenir en compte que no s’han de sumar les citacions obtingudes a les diferents bases de dades, ja que hi pot haver moltes citacions que coincideixin, per tant, és important elaborar una llistat de citacions úniques i indicar d’on s’ha extret aquesta informació.

Web of Science

Web of Science Logo

Informació: nre. de citacions, índex h
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 1975-
Gratuïta: no

 

Per saber el nombre de citacions que un article ha rebut a Web of Science, ho podem fer de dues formes:

  • Cerca bàsica: ens permet fer una cerca ràpida i senzilla
  • Cerca de referència citada: ens permet millors opcions de recerca
Passes a seguir:

CERCA BÀSICA

  1. Utilitzau la cerca bàsica i posau el títol del document o el nom de l’autor.
  2. Per exemple, per cercar un article, seleccionau l’opció “Título”.

Web of Science

Per veure els documents que han citat aquest treball, seleccionau “Veces citado”.

Web of Science

CERCA PER REFERÈNCIA CITADA

Permet recuperar totes les referències que citen un autor (“autor citat”), article (“títol citat”) o publicació (“treball citat”).

La referència citada la utilitzarem per buscar les "citacions perdudes”, que contenen errades. Vegem l'exemple

BARD, AJ    NATURE    1995     37     13  (citació correcta)

BARD, AJ    NATURE    1995     37     15  (citació incorrecta)

La primera referència conté les dades correctes. La segona referència dona un número diferent. És obvi que es tracta d'una referència incorrecta al mateix article.

Aquesta recerca serà molt útil per poder trobar totes les variants d’un article o autor que han estat citats de forma incorrecta.

Web of Science

Per a més informació _ Tutorial de YouTube WOS

Scopus

 Scopus Logo

Informació: nre. de citacions, índex h
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 1967-
Gratuïta: no

 

Per conèixer el nombre de citacions que un article, un llibre, un capítol, una revista o un autor ha rebut, tenim dues opcions:

  • “Cited by”: trobarem les citacions als treballs indexats a Scopus.
  • “View secondary documents”: ens permet de veure citacions amb errades i citacions en treballs no indexats a Scopus, però que apareixen a les llistes de referències.
Passes a seguir:
  1. Si el que voleu cercar són les citacions d’un article o llibre, escolliu l’opció “Documents”.
  2. Escolliu del menú desplegable l’opció “Article title”.

Scopus

Per poder visualitzar els documents indexats a Scopus que han citat l’article, heu de clicar a la part dreta de la pàgina, a “Cited by”.

Scopus

A l’exemple, aquest treball ha estat citat per 16.118 articles, que podeu consultar.

Scopus

Per poder trobar citacions en documents que no es troben a Scopus, o amb errades a les dades, clicau a “View secondary documents”.

Scopus

A l’exemple, aquest treball ha estat citat per 10 articles. A diferència de l’altra opció, amb aquesta no podreu consultar els articles.

Scopus

Per fer una cerca per autor, podeu consultar les guies següents:

https://tutorials.scopus.com/EN/AuthorSearch/index.html

https://youtu.be/4_gGIuZhMnw

 

Google Académico (Google Scholar)

 Logo google academico

Informació: nre. de citacions, índex h, índex i10
Idioma: castellà, anglès, altres
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 2013-
Gratuïta:

 

Cercador que ofereix referències bibliogràfiques amb resums, i en alguns casos citacions i text complet.

Passes a seguir:

Google Académico

Per poder visualitzar els documents que han citat l’article, heu de clicar a “Citado por”.

Google Académico

Trobareu el llistat dels documents que citen l’article.

Si teniu perfil a Google Académico, podeu crear una alerta que us avisarà de les noves citacions del vostre treball.

Google Académico

Google Libros (Google Books)

 Logo google books

Informació: nre. de citacions
Idioma: català, castellà, anglès i altres
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: -
Gratuïta:
 
Servei de Google que cerca al text complet dels llibres que té digitalitzats, i permet trobar les cites d’un treball dins les bibliografies dels llibres.
Passes a seguir:

Us recomanam fer la cerca del títol o autor fent servir cometes.

Google BooksEn aquesta pantalla trobareu els llibres que citen l’article "Measuring inconsistency in meta-analyses".

Clicau al títol per veure la citació al llibre.

Google Books

En aquesta pàgina trobareu destacada la referència a la bibliografia del llibre.

Google Books

Microsoft Academic Search

 Logo Microsoft academic

Informació: nre. de citacions
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 1937-
Gratuïta:

 

Cercador per a publicacions acadèmiques i literatura, desenvolupat per Microsoft Research. Utilitza tecnologies de recerca semàntiques i actualment indexa més de 240 milions d'autors i uns 220 milions d'articles.

Passes a seguir:

Microsoft academicPer poder visualitzar els documents que han citat l’article, heu de clicar a “Citations”.

Microsoft academic

En la següent pantalla trobareu el llistat dels documents que citen l’article.

Microsoft Academic

Semantic Scholar

Semantic Scholar logo

Informació: nre. de citacions
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Informàtica, Neurociències
Cobertura temporal:
Gratuïta:
 
Cercador que ofereix milions d’articles de publicacions científiques relacionades amb les Ciències de la Computació i les Neurociències.
Passes a seguir:

Cercau l'article en el cercador:

Semantic Scholar

Per trobar les citacions, clicau al títol de l’article.

Semantic Scholar

Per poder visualitzar els documents que han citat l’article, heu de clicar a “Cited by”.

Semantic Scholar

En aquesta pantalla trobareu el llistat dels documents que citen l’article.

Semantic Scholar

A la mateixa pàgina dels resultats de la cerca podeu trobar més informació sobre l’impacte del vostre article:

Semantic Scholar

  1. El nombre d’articles d’alt impacte que l’han citat.
  2. La velocitat de citació els tres darrers anys.

CiteSeerx

 Logo CiteSeerX

Informació: nre. de citacions
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Informàtica
Cobertura temporal: 1997-
Gratuïta:
 
CiteSeerx és una biblioteca i cercador digital de literatura científica, principalment de Ciències de la Computació i la Informació. Pretén millorar la difusió de la literatura científica i proporcionar millores pel que fa a funcionalitat, usabilitat, disponibilitat, cost, integritat, eficiència i puntualitat en l'accés al coneixement científic i acadèmic.
Passes a seguir:

Cercau l'aticle a la barra del cercador.

CiteSeerX

Per poder visualitzar els documents que han citat l’article, heu de clicar a “Cited by”.

CiteSeerX

En aquesta pantalla trobareu el llistat dels documents que citen l’article.

CiteSeerX

Dialnet Métricas

 Logo Dialnet

Informació: impacte, posició, quartil, citacions
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: internacional, preferentment Espanya i Amèrica Llatina
Recomanada per a: Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:
URL: https://dialnet.unirioja.es/

 

Per saber el nombre de citacions que un autor té a Dialnet, podeu fer una cerca per autor.

 Una vegada a la seva pàgina personal, clicau al nombre de citacions per poder consultar-les.

Dialnet MetricasEn aquesta pàgina, després dels gràfics, trobareu la relació dels vostres treballs amb el nombre de citacions.

Dialnet métricas

Dimensions

 Logo dimensions
Informació: citacions, altmètriques
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: ciències, ciències socials, arts i humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:
 

Dimensions és una plataforma desenvolupada per Digital Science que ofereix dades d’impacte dels articles: citacions, notícies, blocs, xarxes socials, lectors, etc.

Permet accedir als articles en accés obert.

 

Lens.org

logo lens
Informació: citacions
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: patents
Cobertura temporal:
Gratuïta: