Acreditació i Sexennis

Presentam un seguit de guies amb l'objectiu de facilitar als investigadors l'accés a les eines necessàries per a verificar la qualitat de les seves publicacions: índex d'impacte, número de citacions i altres indicis de qualitat requerits per les agències d'avaluació de l'activitat investigadora, relacionades amb l'acreditació i la sol·licitud de sexennis.