Escoltar

Acreditació i Sexennis

Presentam un seguit de guies amb l'objectiu de facilitar l'accés a les eines necessàries per a verificar la qualitat dels articles i les revistes on es publiquen. 

En aquesta secció trobareu les bases de dades que ens ofereixen índexs d'impacte com per exemple el Factor d'impacte, l'SJR, l'índex h .

Si no podeu acreditar que la revista té índex d'impacte, teniu la possibilitat de demostrar la qualitat editorial de la publicació amb aquests recursos.

Una altra manera d'avaluar la qualitat dels treballs científics són les citacions rebudes.

El número i l'ordre dels signants d'un article és important a l'hora de justificar la qualitat de la vostra publicació.