Qui som

Personal

Estructura de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu

L'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu depèn funcionalment del Vicerectorat de Política Científica i Investigació. S'estructura en 2 serveis, organitzats en diverses unitats.

Servei de Biblioteca

El Servei de Biblioteca es defineix com un servei de suport a la docència, l’aprenentatge, la recerca i la formació contínua mitjançant el qual es posen a disposició de la comunitat universitària els recursos d’informació, el patrimoni documental i els equipaments facilitadors de l’aprenentatge i la investigació a la UIB i se’n promou l’explotació per part de la comunitat universitària.

Organigrama

Servei de Documentació i Arxiu

El Servei de Documentació i Arxiu es crea com la unitat responsable d’atresorar, organitzar, protegir i custodiar els recursos d’informació i el patrimoni documental de la UIB i proposar polítiques d’accés a aquests recursos i patrimoni. El servei té l’encàrrec de vetllar per la disponibilitat de recursos documentals per donar suport a la docència, la investigació i la gestió administrativa, així com per satisfer les necessitats d'informació i salvaguardar la memòria històrica de la institució en qualsevol tipus de suport documental.

Organigrama