Digitalització i Preservació Digital

Digitalització i Accés Obert

Horaris

HorarisNormal: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Vacances de Nadal i Pasqua: tancat 
Mesos de juliol i agost, i de dia 1 a 15 de setembre: de 8 a 14 h

Atenció a l'usuari

971 17 33 56

Correu electrònic de la unitat

Descripció

La unitat de Digitalització i Preservació Digital (DPD) du a terme la digitalització, processament d'imatge, catalogació i preservació digital a llarg termini de la producció científica, cultural i erudita produïda o custodiada a la Universitat de les Illes Balears (UIB),  a més a més de donar suport en matèria de digitalització i publicacions digitals a:

 

També, a la unitat DPD, a través de convenis de col·laboració, i en estreta col·laboració tècnica amb la unitat de Projectes Documentals es du a terme la digitalització, processament d'imatge, catalogació i preservació digital a llarg termini de:

 

  • La producció científica, cultural i erudita d'institucions de reconegut prestigi de les Illes Balears.
  • El patrimoni històric, bibliogràfic i documental ubicat als arxius municipals de les Illes Balears.


Tota aquesta producció, tant de la UIB com d'institucions externes, és oferta a través de les plataformes següents en accés obert:

 

Personal

 Eduardo del Valle

Cap de la unitat

Eduardo del Valle

971 17 34 36

 

Personal de la unitat

 Emili GarciaEmili Garcia

971 17 26 19

Miguel MuntanerMiguel Muntaner

971 17 26 19

Jordi PicóJordi Picó

971 17 33 56

Situació

Digitalització i Preservació Digital

Edifici Son Lledó
Campus UIB
Cra. de Valldemossa km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Espanya