Arxiu Històric

Arxiu històricL’Arxiu Històric (AHUIB) s’encarrega de custodiar, inventariar, digitalitzar, preservar, catalogar... tots els fons documentals que la Universitat de les Illes Balears ha anat recollint tant d’arxius administratius propis com de personals o d’institucions i associacions, o bé mitjançant donació, o bé mitjançant adquisició. La custòdia i les altres tasques que realitza serveixen perquè els investigadors puguin consultar-los i fer-ne ús en tesis, treballs i/o llibres.
 

Horaris

HorarisConsultes de 9 a 14:00 h, de dilluns a divendres.
 

Atenció a l'usuari

Podeu concertar una cita:

 

Responsable de l'Arxiu Històric

Joan Font Roig
Telèfon: 971 17 28 79

Fons que conté

Situació

Arxiu Històric
Edifici Ramon Llull, primer pis, sala BD 11
Campus universitari de la UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Espanya