Arxiu Històric

Arxiu històric

Horaris

HorarisConsultes de 9 a 14:00 h, de dilluns a divendres.
 

Atenció a l'usuari

Podeu concertar una cita:

Descripció

L’Arxiu Històric (AHUIB) s’encarrega de custodiar, inventariar, digitalitzar, preservar, catalogar... tots els fons documentals que la Universitat de les Illes Balears ha anat recollint tant d’arxius administratius propis com de personals o d’institucions i associacions, o bé mitjançant donació, o bé mitjançant adquisició. La custòdia i les altres tasques que realitza serveixen perquè els investigadors puguin consultar-los i fer-ne ús en tesis, treballs i/o llibres.

 

Personal

 Joan Font

Cap de la unitat

Joan Font

971 17 28 79

 

Personal de la unitat

Miquel Amengual BibiloniMiquel Amengual

971 17 28 79

 

Miquel PouMiquel Pou

971 17 28 79

Fons que conté

Situació

Arxiu Històric
Edifici Ramon Llull, primer pis, sala BD 11
Campus universitari de la UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Espanya