Política de Qualitat

La Política de Qualitat del Servei de Biblioteca i Documentació desenvolupa, en el seu àmbit, la política de qualitat de la UIB i està orientada a aconseguir la màxima satisfacció dels nostres usuaris utilitzant els següents principis:

  1. Oferir una atenció personalitzada que permet identificar les necessitats i adoptar la millor solució en cada cas.
  2. Planificar adequadament els nostres processos claus per aconseguir una implantació eficient i eficaç.
  3. Potenciar el desenvolupament personal i professional de les persones que conformen el servei, com el principal motor d'excel·lència del SBD.
  4. Periòdicament mesurar els nivells de qualitat percebuts pels nostres usuaris per millorar contínuament els nostres serveis.

Aquesta política de qualitat, concretada a la Carta de Serveis, és el marc per a l'acompliment dels requisits aplicables i per a establir objectius de qualitat que ens permetràn la millora contínua dels nostres processos i el propi sistema de gestió de qualitat.