Què fem

Consulta a la Carta de serveis la missió, visió i valors, els serveis que es presten i compromisos de qualitat de la biblioteca.  

Vídeo de presentació