Cabines per a l'estudi col·lectiu de l'edifici G.M. de Jovellanos

Horari

De 8:30 a 20:00 h.

Normes d'ús

Què són?

 • Un espai d’estudi d’ús col·lectiu (mínim 3 usuaris i màxim 8).

Com hi puc accedir?

 • Cal fer una reserva a través de la pàgina web de la biblioteca. Pots consultar com fer-la en aquest enllaç.
 • S’ha de recollir i retornar la clau al taulell de préstec.
 • Si no s’assoleix el nombre mínim d'usuaris o s'excedeix el màxim, el personal de la biblioteca decidirà si fa o no el préstec, en funció de la demanda.

Quines són les condicions de la reserva?

 • La reserva té una durada de 2 hores.
 • La reserva és per usar les cabines entre les 8:30h del matí i fins mitja hora abans que tanqui la biblioteca.
 • Per emprar-les més temps s’han de fer reserves consecutives, i anar al taulell per activar la reserva consecutiva.
 • Si la persona que ha fet la reserva no es presenta, aquesta es cancel·la transcorreguts 20 minuts des de l’hora d’inici.

Quines són les normes d’ús a l’interior de les cabines?

 • Està prohibit tancar-s’hi amb clau.
 • S’hi ha de mantenir l’ordre.
 • No està permès menjar-hi (solament s’hi pot beure aigua).
 • Els dispositius electrònics i telèfons mòbils han d'estar en silenci.
 • En finalitzar el temps de reserva, és responsabilitat de l'usuari que la cabina quedi tancada i en perfectes condicions per ser utilitzada pels usuaris següents.

De quins equipaments addicionals disposen?

 • Totes les cabines disposen de pissarres. Per a emprar-les, cal demanar els retoladors i l’esborrador al taulell.

Has de saber que...

 • La biblioteca no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals a l’interior de les cabines.
 • Les claus no es poden treure de la biblioteca.
 • Les cabines estan connectades a un sistema de vigilància intern.
 • L’incompliment de les normes i condicions d’ús de les cabines suposarà la pèrdua del dret d’utilitzar-les.
 • Per a qualsevol altre dubte o aclariment, consulta el personal de la biblioteca.

La Biblioteca amb els ODS