Direcció del Servei de Biblioteca

La directora

La directora del Servei de Biblioteca depèn orgànicament de la Gerenta i funcionalment del Vicerector de Política Científica i Investigació.

Direcció del servei

 Marta Macías

Marta Macías

971 17 13 45

Administració

Lucía Vilar

Lucía Vilar

971 17 27 16