Direcció del Servei de Biblioteca

La directora

La directora del Servei de Biblioteca depèn orgànicament de la Gerenta i funcionalment del Vicerector de Política Científica i Investigació.

Direcció del servei

 Marta Macías

Marta Macías

971 17 13 45

Administració

Lucía Vilar

Lucía Vilar

971 17 27 16

Funcions del Servei de Biblioteca

Les funcions del Servei de Biblioteca són: 

  1. Difondre els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per tal d'atendre les seves necessitats d’aprenentatge, de docència i d'investigació.
  2. Posar a l'abast de la comunitat universitària tots els recursos d’informació i tot el patrimoni documental de la UIB, incloent-hi altres fons o a la informació d'altres biblioteques, centres de documentació i bases de dades a les quals la UIB tingui accés i promoure’n la màxima utilització entre els membres de la comunitat universitària.
  3. Promoure activitats de formació d'usuaris per tal de potenciar l'ús i la difusió dels recursos i serveis bibliotecaris.
  4. Assessorar el PDI en l’ús d’eines bibliomètriques, perfils d’autor, processos d’avaluació (sexennis, acreditacions, complements retributius vinculats a l’acompliment investigador) i donar-li suport.
  5. Assessorar els investigadors en la gestió dels drets d’autor, accés obert i gestió de dades de la investigació i donar-los suport.
  6. Col·laborar en els processos d’aprenentatge, així com de creació i transmissió del coneixement.
  7. Totes aquelles que en el seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals de la UIB.