Préstec i renovació

 

Usuaris

Normes generals

 • L'horari de préstec és de dilluns a divendres de 8:30 a 20 hores. L'horari del període d'estiu serà publicitat a la web de la biblioteca.
 • Per poder treure un llibre només cal presentar-lo al taulell de la biblioteca, juntament amb el vostre document identificador.

Vegeu la durada i condicions del préstec domiciliari:

Alumnes de grau

5 exemplars

1 setmana (30 dies per als alumnes de les seus)

Renovable

Alumnes de doble titulació

8 exemplars

Igual que l'anterior

Renovable

Alumnes de postgrau, màster i doctorat

15 exemplars

30 dies

Renovable

Alumnes de TFG

10 exemplars

1 setmana (30 dies per als alumnes de les seus)

Renovable

PDI i responsables de serveis de la UIB

100 exemplars

1 any

Renovable

PAS

10 exemplars

30 dies

Renovable

Usuaris externs

3 exemplars

1 setmana

Renovable

 

 • Determinades obres assenyalades a la normativa de préstec bibliotecari estan excloses de préstec i només es poden consultar a la sala de lectura.
 • Podeu renovar el préstec dels llibres a qualsevol dels terminals de les biblioteques o a través de la pàgina web del servei. El nombre de renovacions és il·limitat, sempre que l'exemplar no hagi estat reservat per un altre usuari.
 • Qualsevol tipus de material bibliogràfic, fins i tot l'exclòs de préstec, es pot consultar a la sala de lectura sense limitacions de nombre d'exemplars.

Incidències i sancions

 • Si un llibre no és a la prestatgeria, comprovau, mitjançant els terminals, que no estigui en préstec. En cas que no consti com a prestat, és que un altre usuari l'utilitza a la sala de lectura.
 • Si heu oblidat la data en què heu de tornar un llibre, podeu accedir al vostre compte d'usuari per comprovar-la.
 • En cas de pèrdua o deteriorament, heu de restituir l’exemplar prestat per un altre de la mateixa edició. Si està exhaurit, heu de restituir-lo per un de similar, que proposarà la biblioteca. Fins que això no es compleixi, perdreu el dret a utilitzar el servei de préstec.

Si tornau un llibre després de la data límit, provocau un perjudici als altres usuaris de la biblioteca. Les sancions previstes són les següents:

 • Per cada dia de retard en la devolució, es perdrà el dret a usar el servei de préstec pels mateixos dies i exemplars que el retard.
 • En haver acumulat trenta dies de retard (tant seguits com alterns), el compte d’usuari es bloquejarà durant tres mesos.
 • En haver acumulat seixanta dies de retard, el bloqueig s’allargarà durant tot el curs acadèmic.

Si us cal ajuda, adreçau-vos al personal de la biblioteca.

 

Controls de seguretat

 • La biblioteca i el material bibliogràfic estan protegits per un sistema de seguretat. Qualsevol infracció serà sancionada.
 • El vostre compte d'usuari és estrictament personal i intransferible. Recordau que sou responsables de totes les transaccions que es facin amb el vostre compte d'usuari.

 

La Biblioteca amb els ODS