Adquisicions

La biblioteca té com a funció seleccionar i adquirir una col·lecció que s'ajusti a les necessitats docents, d'estudi i d'investigació, i inclou monografies, publicacions periòdiques, recursos electrònics, etc.

L'adquisició es fa mitjançant la compra, subscripció, donació o intercanvi.
El servei de Préstec Interbibliotecari complementa les prestacions de la biblioteca per a l'obtenció dels materials que necessita l'investigador o l'estudiant.

Modalitats d'adquisició

  Botó Intercanvis