Escoltar

Donacions

Els donatius han estat una aportació fonamental en el desenvolupament i creixement del fons bibliogràfic d’aquesta universitat. L’SBD de la UIB agraeix molt aquestes iniciatives i reconeix la importància que han tingut històricament. El dia d’avui la manca d’espai, els costs i la càrrega de feina addicionals, juntament amb la necessitat d’adequació de la col·lecció a les necessitats de la comunitat universitària, fan indispensable condicionar la incorporació de donatius a la col·lecció bibliogràfica a la política d’acceptació de donatius establerta en el procés de Gestió de la Col·lecció de l’SBD.
No obstant això, si teniu documents que pensau que poden ser interessants per a la biblioteca, estudiarem la vostra proposta al més aviat possible. 

Contactau amb:

Almudena Cotoner Cerdó