Escoltar

Compra

Suggerir o ordenar la compra

Podeu continuar enviant-nos sol·licituds de compra bibliogràfica . Des de la Biblioteca anirem tramitant les comandes de manera que, un cop es torni a la normalitat, les llibreries puguin servir els documents més ràpidament.
En el cas que el document sigui en format electrònic s'adquirirà immediatament i estarà disponible en pocs dies (
abans consulteu les restriccions per comprar un llibre electrònic).

Qualsevol membre de la comunitat universitària pot suggerir que s'adquireixin obres que consideri d’interès a través del formulari. Tot i així, la biblioteca no es compromet a comprar totes les peticions suggerides per alumnes i professors.

Abans de fer qualsevol suggeriment, es recomana consultar el catàleg de la biblioteca per evitar duplicats.

El PDI i PAS de la Universitat pot ordenar que es compri material bibliogràfic, sempre que hagi disponibilitat pressupostària, amb càrrec al pressupost del departament, projecte d’investigació o servei corresponent. Les peticions es poden fer a través del formulari d’ordre de compra o a través de la biblioteca corresponent.

Es pot suggerir o ordenar que es compri material bibliogràfic durant tot el curs acadèmic.

Conèixer la situació de les meves comandes

Si vols saber l’estat de les teves comandes o tenir informació econòmica sobre el teu pressupost, posa't en contacte amb la biblioteca del teu centre o amb el Servei d'Adquisicions i Subscripcions.

Vols saber quin material hi ha sobre un tema? 

Si necessites bibliografia o material per a una nova assignatura, un projecte d’investigació, seminari, curs, etc., te podem ajudar a fer-ne una selecció a través dels catàlegs d’editorials i dels nostres proveïdors habituals.

Contacta amb nosaltres per sol·licitar proveïdors, preus i tot tipus d’informació.

Recursos electrònics en període de prova?

Podeu contactar amb el Servei d’Adquisicions i Subscripcions 971 17 27 54 per sol·licitar un període de prova de recursos electrònics o informació específica sobre un producte determinat.

Per tenir en compte

  • En circumstàncies especials (viatges, assistència a congressos, etc.), el PDI o PAS pot comprar material bibliogràfic personalment i dur la factura i el justificant del pagament a la biblioteca del seu centre.
  • La compra d'un llibre electrònic per part d'una institució té unes característiques específiques. A l’hora de comprar-ne un, s’ha de tenir en compte que si es compra personalment (per exemple, a través d'Amazon), només el podrà utilitzar la persona que l'hagi descarregat al seu dispositiu, i, per tant, la compra és personal. Però si el que volem és que tota la comunitat universitària utilitzi aquest llibre, l'hem de comprar a través de distribuïdors especialitzats en venda a biblioteques. Per aquest motiu, la compra d'ebooks s'ha de fer amb una llicència institucional, perquè en pugui fer ús tota la comunitat universitària. Per comprar-ne, posa't en contacte amb la biblioteca.

Darreres adquisicions

Pots consultar els darrers documents incorporats al catàleg de la biblioteca via RSS. Per visualtizar-los amb un navegador, es recomana utilitzar Internet Explorer.