Escoltar

Acreditació i Sexennis

En les àrees de Ciències Socials, Humanitats i Ciències Jurídiques, publicar en llibres és també valorat en els processos d’acreditació i sexennis. En el següents apartats es troben diferents guies de recursos per acreditar la qualitat dels llibres i els capítols.

Recursos per valorar si l'editorial compleix uns criteris mínims per garantir la qualitat de les seves publicacions.

La presència a catàlegs de biblioteques nacionals i internacionals pot ser un indici de qualitat.

Una altra manera d'avaluar la qualitat dels treballs científics són les citacions i les ressenyes rebudes.

Les traduccions d'una obra són una mostra del seu interès i la seva difusió.