Acreditació i Sexennis

En les àrees de Ciències Socials, Humanitats i Ciències Jurídiques, publicar en llibres és també valorat en els processos d’acreditació i sexennis. Per acreditar la qualitat dels llibres i els capítols es tindran en compte els indicadors de cites rebudes, prestigi editorial, la presència a catàlegs de biblioteques nacionals o internacionals, ressenyes o traduccions.