Escoltar

Acreditació i Sexennis

Coautories

Malgrat que el nombre d’autors que signen una publicació científica no és un indici de qualitat pròpiament dit i que no hi ha unes normes establertes sobre el nombre d’autors ideal, podem dir que no convé que hi hagi un nombre gaire elevat d’autors. Si fa al cas, heu de justificar la complexitat o extensió del treball.

Hi ha agències d’avaluació que també tenen en compte l’ordre de la firma quan hi ha diversos autors, i així, donen més valor als primers que als últims.

Co-author index

 Coauthor Index Logo

Informació: índexs de coautoria
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: autors espanyols en revistes nacionals i internacionals
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:
 
Eina que serveix per:
  • Mostrar els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols.
  • Ajudar els investigadors en els processos d’avaluació del rendiment científic.
  • Orientar els responsables de les agències d’avaluació científiques oferint-los índexs de referència de coautories en les publicacions i disciplines en les quals publiquen els investigadors espanyols.
Passes a seguir:

Teniu dues opcions: cercar per títol de revista o per disciplina.

Coauthor Index

Si heu cercat per títol de revista:

  1. És molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article.
  2. Informació corresponent a la coautoria dins la revista per a l’any corresponent.
  3. Diferents opcions per visualitzar les dades.

Coauthor Index

Si heu cercat per disciplina:

  1. És molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article.
  2. Informació corresponent a la coautoria al nivell nacional i internacional.
  3. Diferents opcions per visualitzar les dades.

Coauthor Index