Escoltar

Acreditació i Sexennis

Indicis de qualitat de les revistes

Si no podeu acreditar que la vostra publicació es troba en un índex de qualitat relativa, és a dir, en un rànquing o llistat de revistes ordenades i prioritzades segons un paràmetre conegut (factor d'impacte, índex h, CiteScore...), teniu la possibilitat d'aportar i demostrar la qualitat editorial de la publicació en la qual heu publicat el vostre treball científic.

Els següents recursos classifiquen les revistes en funció de criteris de qualitat editorial, és a dir, si la revista té una periodicitat establerta, avaluació d’experts, un consell assessor de solvència reconeguda, etc.

Un altre indici de qualitat d'una revista és la seva visibilitat internacional en una base de dades bibliogràfiques.

 1. Consultau la informació de les mateixes revistes, ja que normalment indiquen les bases de dades on són indexades. 
 2. Comprovau directament la presència de la publicació en bases de dades nacionals i internacionals.

Latindex

Logo Latindex

Informació: presència al catàleg, nombre de criteris
Idioma: castellà, portuguès i altres
Àmbit geogràfic: Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats...
Cobertura temporal: 1997-
Gratuïta:

 

Sistema d’informació de revistes científiques de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. Proporciona dades bibliogràfiques i diversos criteris de qualitat editorial.

Hem de distingir entre: Directorio, on surten totes les revistes, i Catálogo, on es troben únicament les que compleixen un mínim de criteris de qualitat editorial (25).

Passes a seguir:
 1. Per cercar entre les revistes que compleixen un mínim de criteris de qualitat, seleccionau la cerca a “Catálogo”.
 2. Cercau per títol de revista.

Latindex

Clicau al títol per anar a la fitxa detallada.

LatindexUna vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:

Latindex

 1. Registre de revista en paper: fins a 33 criteris acomplerts (clicant es poden veure especificats).
 2. Bases de dades on es troba indexada la revista.

DICE - Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

 DICE logo

Informació: presència al catàleg de Latindex (i criteris acomplerts), valoracions a ANEP, CARHUS Plus i ERIH, presència en altres bases de dades
Idioma: castellà i anglès
Àmbit geogràfic: nacional
Recomanada per a: Humanitats, Ciències Socials i Ciències Jurídiques
Cobertura temporal: 2000-2010, 2010-13
Gratuïta:
 

DICE és una base de dades de revistes científiques espanyoles d’Humanitats, Ciències Socials i Ciències Jurídiques.

Ofereix informació sobre les característiques editorials lligades a la qualitat de les revistes: presència en bases de dades,  compliment de criteris de Latindex, mecanismes d’avaluació d’originals, etc.

Passes a seguir:

Clicau a “Búsqueda”.

DICE

Una vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:

DICE

 1. Presència de la revista al catàleg Latindex.
 2. Nombre de criteris de Latindex acomplerts.
 3. Classificació en ANEP.
 4. Classificació en CARHUS.
 5. Classificació en ERIH.
 6. Bases de dades on es troba indexada la revista.

RESH - Revistes Espanyoles de Ciències Socials i Humanitats

Logo Resh
Informació: criteris CNEAI, ANECA, Latindex, impacte
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: nacional
Recomanada per a: Ciències Socials i Humanitats
Cobertura temporal: 2000-2012
Gratuïta:

 

Sistema de valoració integrada de revistes espanyoles de Ciències Socials i Humanitats elaborat pel grup d’investigació Evaluación de Publicaciones Científicas en Ciencias Sociales y Humanas de l’IEDCYT (CSIC). Inclou la descripció de la revista, les bases de dades en què es troba i els criteris de qualitat editorial segons Latindex, CNEAI i ANECA.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista o ISSN.

Resh

 Una vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:Resh

 1. Classificació en CNEAI.

 2. Classificació en ANECA.

 3. Nombre de criteris de Latindex acomplerts.

 4. Presència de la revista al catàleg Latindex.

 5. Nombre de bases de dades on es troba indexada la revista (clicant al títol de la revista hi ha la informació més detallada).

 6. Índex d’impacte.

 

Clicant al títol podeu trobar més informació.

Resh

 1. Àrees temàtiques.

 2. Bases de dades on es troba indexada la revista.

CIRC : Classificació Integrada de Revistes Científiques

 Logo CIRC

Informació: classificació (A+/D)
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències Socials, Ciències Humanes
Cobertura temporal: 2012, 2015-
Gratuïta:

 

Creada per investigadors del CSIC i professors de les universitats de Granada i Carlos III. Classifica les revistes segons la seva presència en bases de dades bibliogràfiques, a Latindex, etc. Distingeix entre Ciències Socials i Ciències Humanes.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista o ISSN.

CIRC

Una vegada feta la cerca, podeu veure la següent informació:

CIRC

 1. Classificació en Ciències Socials.
 2. Classificació en Ciències Humanes.

Els criteris de qualitat de clasificació CIRC poden ser; l'Excel·lència A+, Grup A, Grup B, Grup C o Grup D.

CIRC

CARHUS Plus

 Logo Carhus Plus

Informació: valoració (A/D)
Idioma: català, castellà, anglès
Àmbit geogràfic: local, nacional i internacional
Recomanada per a: Ciències Socials, Humanitats
Cobertura temporal: 2008, 2010, 2014, 2018
Gratuïta:

 

CARHUS Plus+ és un sistema que avalua de la A a la D les revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats.

Ofereix dues formes diferents d’accedir a la informació segons l’any que es vulgui consultar:

 • 2008, 2010 i 2018: arxiu pdf
 • 2014: cercador

Des de la versió del 2018 les revistes poden estar classificades en més d’un àmbit de coneixement.

Passes a seguir:

Triau la versió corresponent a l’any de publicació de la revista.

Per exemple, si cercau les dades d’un article publicat entre el 2014 i el 2018, clicau al llistat que us interessi (ordenat alfabèticament o per àmbit de coneixement).

imatge Carhus plus

Localitzau la revista al llistat i trobareu la seva valoració.

Podeu trobar-la més fàcilment amb la combinació de tecles “Ctrl + F” a PC o “Comando + F” a Mac.

Imatge pdf carhus plus 2018Si cercau les dades d'un article publicat entre 2010 i 2014, clicau per anar al cercador.

Imatge on trobar el cercador de Carhus Plus 2014

Cercau per títol de revista , ISSN o matèria.

Imatge cercador Carhus Plus 2014Una vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:

Imatge resultat del cercador Carhus Plus 2014

 1. Àrea temàtica de la revista.
 2. Valoració rebuda.

MIAR - Matriz de Información para el Análisis de Revistas

 MIAR logo

Informació: ICDS, altres avaluacions (CARHUS Plus, DOAJ, Latindex, FECYT, SJR), presència en altres bases de dades
Idioma: català, castellà, anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 2008-
Gratuïta:

És una base de dades que recull més de 40.000 revistes. Amb aquesta informació crea una matriu i elabora l’ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria), un indicador que valora la visibilitat de les revistes en diferents bases de dades científiques d’abast internacional.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista o ISSN.

MIAR

Primer ens dona una breu informació de la revista. Si clicau a l’ISSN, anireu a la seva fitxa detallada.

MIAR

MIAR

 1. Àrees temàtiques.
 2. Bases de dades bibliogràfiques on està indexada la revista.
 3. Presència en altres bases de dades que avaluen la qualitat editorial de la revista.
 4. Base de dades on es poden trobar mètriques de la revista.
 5. Indicador ICDS per cada any.

ERIH Plus : European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

 Logo ErihPLus

Informació: presència
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Humanitats i Ciències Socials
Cobertura temporal:  ERIH Plus 2012- | ERIH 2008-2012
Gratuïta:
 
ERIH Plus és un índex de revistes d’Humanitats i Ciències Socials editat per la European Science Foundation (ESF) des de l’any 2012.

La versió anterior, ERIH (2008-2012), tractava únicament revistes d’Humanitats i els assignava categories.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista, ISSN o matèria.

ErihPlusPrimer dona una breu informació de la revista.

Clicau al títol per anar a la fitxa detallada.

ErihPlus

Informació sobre la inclusió de la revista a ERIH Plus (i anteriorment a ERIH).

Erih Plus

Llistat de Revistes que tenen el Segell de Qualitat de la FECYT

 Fecyt Logo

Informació: presència
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: nacional
Recomanada per: Ciències, Ciències Socials, Humanitats
Cobertura temporal: 2002-
Gratuïta:

 

Revistes científiques espanyoles amb qualitat editorial i científica certificada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT.

Passes a seguir:

Clicau a “Revistas certificadas”.

Llistat de revistes amb Segell de la Fecyt

Localitzau la revista al llistat.

Podeu trobar-la més fàcilment amb la combinació de tecles “Ctrl + F” a PC o “Comando + F” a Mac.

Llistat de revistes amb Segell de la Fecyt

Master Journal List: bases de dades de la Web of Science (Arts & Humanities Citation Index , Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Emerging Sources Citation Index)

 Logo Clarivate Analytics

Informació: presència
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per: Ciències, Ciències socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:
 
La Master Journal List inclou totes les revistes que figuren a Web of Science. La seva presència acredita la qualitat d’aquestes revistes.
Passes a seguir: 

Cercau per títol de revista o ISSN.

Master Journal List

En aquesta pantalla es troba la següent informació:

 1. Categoria/es on s’inclou la revista.
 2. Bases de dades de la Web of Science on es troben indexades.

Si voleu trobar més informació, podeu identificar-vos amb el vostre perfil o crear-vos un.

Master Journal ListMaster Journal List

Master Journal List registre

Llistat dels títols Indexats a EbscoHost

 Ebsco Logo

Informació: presència
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials
Cobertura temporal:
Gratuïta:

 

El fet de trobar una revista en una base de dades bibliogràfica és un indici de visibilitat que es valora positivament en els processos d’avaluació.

Aquest recurs ofereix la possibilitat de conèixer una gran quantitat de bases de dades i les revistes que indexen.

Passes a seguir:
 1. Cercau per nom de base de dades.
 2. Accediu al fitxer corresponent (també podeu baixar-vos l’arxiu en Excel).

títols indexats a les bases de dades d’EBSCO Host

Cercau dins la pàgina el títol de la revista.

Podeu trobar-la més fàcilment amb la combinació de tecles “Ctrl + F” en PC o “Ordre + F” en Mac.

títols indexats a les bases de dades d’EBSCO Host

Dialnet Plus

logo dialnet
Informació: presència,  CIRC, CARHUS+
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: internacional, preferentment Espanya i America Llatina
Recomanada per a: Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:
 
Portal bibliogràfic de la literatura científica hispana, principalment de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials. A més de la base de dades, permet d’establir alertes bibliogràfiques. Dialnet Plus és la versió institucional que afegeix altres funcionalitats, com la cerca per autor.
Passes a seguir:

Cercau per títol.

dialnet plusPrimer ens dona una breu informació de la revista; clicau al títol per anar a la seva fitxa detallada.

dialnet PlusUna vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:dialnet plus
Informació sobre:
 1. Bases de dades on es troba la revista.
 2. Àrees temàtiques.
 3. Criteris de qualitat: classificacions CIRC i CARHUS+.
 4. Altres catàlegs on es troba la revista.

 

Ulrichsweb

 logo ulrichsweb

Informació: presència a bases de dades
Idioma: castellà i altres
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Multidisciplinar
Cobertura temporal:
Gratuïta: no 
 
Ulrichsweb és una font d'informació sobre més de 300.000 publicacions periòdiques d’aproximadament 900 àrees temàtiques. Els registres d'Ulrich's permeten realitzar cerques per ISSN, editorial, idioma, matèria, resums i índexs, així com text complet en bases de dades.
Passes a seguir: 

Cercau per títol o ISSN.

UlrichswebPrimer ens dona una breu informació de la revista. Si clicau al títol, anireu a la seva fitxa detallada.

Ulrichsweb

 

QUALIS (CAPES)

 Logo Capes

Informació: valoració (A/C)
Idioma: portuguès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 2010-2012, 2013-2016
Gratuïta:

 

El Qualis (CAPES) és un sistema utilitzat per avaluar la producció científica: fa una classificació de les revistes científiques on es publiquen els articles.

Passes a seguir:
 1. Heu de triar el període segons l’any de publicació de l’article: 2010-2012 o 2013-2016.
 2. Cercau per “ISSN” i/o “Título”.
 3. Clicau “Consultar”.

CAPES

CAPES