Escoltar

Acreditació i Sexennis

Índex d'Impacte

El mesurament de l'impacte de les revistes científiques, basat en el recompte de les vegades que se citen, s'ha convertit en l'instrument per excel·lència per avaluar la difusió, la rellevància i la qualitat de l'activitat en investigació. Per conèixer l'impacte d'una publicació es requereix la construcció d'una base de dades que registri els articles publicats de les revistes i, d'altra banda, que reculli les citacions que aquests articles puguin rebre. Malauradament, actualment no disposam de bases de dades d’aquestes característiques per a revistes exclusivament espanyoles o per a les àrees d’Humanitats i algunes Ciències Socials.

JCR - Journal Citation Reports

LOGO JCR

Informació: índex d’impacte, posicionament, quartil i percentil
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per: Ciències, Ciències socials
Cobertura temporal: 1997-
Gratuïta: no
Índexs d'Impacte d'anys anteriors: (1979-1997)

 

Base de dades que recull informació de les revistes de la Web of Science. Publica dues edicions: el Science Citation Index  i el Social Science Citation Index. En aquest moment, no existeix Factor d’impacte per a les revistes d’Arts i Humanitats.

Un dels seus indicadors més utilitzats és el Factor d’impacte, que es calcula amb les citacions que rep un article en un temps determinat relacionades amb les citacions de la revista.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista o ISSN.

 Imatge del cercador del JCR

Triau la revista.

Imatge de triar la revista a JCRUna vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:

 JCR
Àrees temàtiques i base de dades on es troba la revista (en aquest exemple, SCIE – Science Citation Index Expanded).

Per accedir al posicionament de la revista i als quartils, desplaçau-vos cap a baix dins la pàgina i pitjau “Rank”.

JCRInformació sobre el posicionament de la revista i els quartils dins cada categoria (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).

Per exemple:

 • En la categoria “Allergy”, l’any 2014 aquesta revista es troba a la posició 12/24 i al quartil 2.

En la categoria “Immunology”, per al mateix any, es troba a la posició 82/148 i al quartil 3.
JCRIndicadors clau del darrer any disponible: factor impacte, eigenfactor score, etc.
JCRSi la informació que cercau no és del darrer any disponible, podeu trobar la dels anys anteriors si clicau a “All Years”.

 1. JCRAny (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).
 2. Factor d’impacte per cada any.
 3. Si voleu conèixer els indicadors clau d’un any (factor impacte, eigenfactor score, etc.), clicau-lo

JCR

 

 

SJR - Scimago Journal & Country Rank

 Logo Scimago

Informació: índex d’impacte, posicionament, quartils i índex h (de la revista)
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 1997-
Gratuïta:

 

Base de dades amb informació sobre les revistes de Scopus i el seu impacte. Ofereix un sistema de comparació que permet elaborar rànquings de revistes científiques i de disciplines o dominis científics dins de cada país i en l'àmbit internacional.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista.

Scimago cerca per títol

 Clicau en el títol per anar a la fitxa detallada.

Scimago fitxa revista

 Una vegada accediu a la revista, podeu veure la següent informació:

Scimago revista

 1. Àrees temàtiques.
 2. Índex H.
 3. Clicau a “+” per trobar els quartils
 4. Clicau a “+” per trobar l'index SJR per anys.

A la següent imatge, es pot veure com es visualitzen els quartils i l'SJR i recordau que és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article. 

Scimago

Per trobar la informació sobre el posicionament de la revista per àrees temàtiques i any, descarregau el llistat corresponent (document Excel):

Scimago

 1. Triau l'àrea temàtica.
 2. Posau l'any (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).
 3. Clicau a “Download data”.

Una vegada teniu l'arxiu descarregat, heu de seguir les pases següents per a trobar la informació:

excel de scimago

 1. Cercau el títol de la revista que us interessa dins el document d’Excel.
 2. Vegeu la posició de la revista al llistat.
 3. Vegeu la posició de la darrera revista de la llista (en aquest exemple, el posicionament és 82/128).

Scopus - Journal Metrics

 Journal Metrics Logo

Informació: citeScore, percentil, posicionament, SNIP, SJR
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 1997-
Gratuïta:

 

Una de les mètriques que ofereix Scopus és el CiteScore, la qual mesura la relació de citacions per article publicat i permet comparar i avaluar revistes científiques.

Journal MetricsCiteScore calcula les citacions de les publicacions d’un any concret en tots els documents publicats els tres anys anteriors. Per exemple, per calcular el valor d’una publicació el 2015, CiteScore compta les citacions rebudes el 2015 dels documents publicats el 2012, 2013 i 2014. Aquest número es divideix pel nombre de documents indexats a Scopus publicats aquests mateixos anys.

Passes a seguir:

Cercau per títol de revista i any de publicació de l’article (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).

Journal MetricsPodeu veure la següent informació:

Journal Metrics

 1. CiteScore
 2. Percentil i posicionament
 3. Àrea temàtica
 4. SNIP
 5. SJR 

Si la revista pertany a més d’una categoria, a la pàgina de resum no trobareu informació sobre les mètriques.

Per trobar-les, clicau al títol i anireu a la pàgina d’informació de la revista.

Scopus journal metrics

Scopus journal metrics

Dialnet Métricas

logo dialnet metricas

Informació: impacte, posició, quartil, citacions
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: internacional, preferentment Espanya i Amèrica Llatina
Recomanada per a: Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:

 

Dialnet Métricas analitza les referències bibliogràfiques de les publicacions a Dialnet i ofereix indicadors per avaluar l’impacte dels articles i les revistes. També ofereix informació relativa als autors i les institucions relacionades.

En aquest moment ofereix informació sobre Educació, Esports, Documentació i Comunicació, però gradualment s’hi afegiran altres àrees de coneixement.

Passes a seguir:

Triau el vostre àmbit temàtic.

Dialnet Metricas

Si cercau informació sobre revistes, triau l’edició que correspon a l’any de publicació de l’article.

Dialnet Métricas
  
 1. A l’apartat “Indicadores de la edición” trobareu el total de revistes analitzades i quina és la mitjana de coautoria per a la disciplina.
 2. A “Ránking” trobareu totes les revistes ordenades per l’índex d’impacte assignat per Dialnet (amb el quartil assenyalat). També les podeu ordenar per nombre de citacions o d’articles.

Dialnet Métricas

Per tenir més informació sobre una revista, heu de cliclar al títol.

Informació sobre l’impacte de la revista i la posició i el quartil dins cada categoria (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).

Dialent Métricas

Per exemple, en la categoria “Comunicación”, l’any 2018 aquesta revista es troba a la posició 1/51 i al quartil 1. En la categoria “Educación”, per al mateix any, es troba també al quartil 1, però a la posició 1/222.

Google Scholar Metrics

 Logo Google Scholar Metrics

 Informació: índex H5, posicionament
Idioma: castellà, anglès i altres
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal: 2012-
Gratuïta:

 

Recull articles dels darrers cinc anys de les revistes que han publicat més de cent articles que tenen citacions.

Les mètriques que ofereix (índex h5, mitjana h5) estan basades en les citacions de tots els articles indexats a Google Scholar. Ofereix un rànquing de revistes per idiomes segons l’índex h5, i en el cas de les de llengua anglesa es poden ordenar per àrea d’investigació.

Passes a seguir:

Desplegau el menú de la part superior esquerra i triau "Metrics".

Google Scholar

A la pantalla següent, clicau "View top publications"

Google Scholar Una vegada dins el llistat de les publicacions:

Google Scholar

 1. Obriu el desplegable "Categories".
 2. Triau l’àrea.
 3. Si és necessari, teniu l’opció de triar una subcategoria.

Per accedir al llistat de revistes d’altres idiomes, seleccionau-lo al desplegable. Recordau que l’opció de cercar per categories només és possible en les revistes en anglès. 

Google Scholar

A la part esquerra trobareu la posició on es troba la revista, i a la dreta, l’índex h5.

IN-RECJ - Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas

logog in-recj

Informació: posicionament, citacions
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: nacional
Recomanada per a: Ciències jurídiques
Cobertura temporal: 2001-2013
Gratuïta:

 

Índex bibliomètric per mesurar la rellevància, la influència i l’impacte científic de les revistes espanyoles de Ciències Jurídiques, els autors i les institucions a les quals pertanyen. També podem conèixer les citacions que han rebut els articles.

Aquesta base de dades va ser elaborada pel Grupo de Investigación EC³ - Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (Universitat de Granada). Va deixar d’actualitzar-se l’any 2015, però s’hi poden consultar els anys següents:

 • Índex d’impacte: 2001-2010
 • Índex h: 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013
Passes a seguir:

In RECJ

La pàgina inicial ens dona tres possibilitats:

 1. Per conèixer l’índex h de les revistes científiques espanyoles segons Google Scholar Metrics, clicau els anys que corresponguin a la publicació de l’article.
 2. Per cercar per àrea temàtica, clicau sobre la que us interessi.
 3. Si no coneixeu l’àrea temàtica de la revista, podeu triar aquesta opció per cercar dins el total de les revistes.

Per trobar la revista que us interessa, podeu fer servir la combinació de tecles “Ctrl + F” a PC o “Tecla d’ordre + F” a Mac (teniu en compte que cal posar els signes ortogràfics).

IN RECJ

Una vegada trobada la revista, a la columna de la dreta podeu veure l’especialitat on està inclosa. Tornau a la pàgina principal i clicau a l’àrea temàtica corresponent.

A la següent finestra, trobareu informació de les revistes dins l'àrea:

IN RECJ

 1. Any (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).
 2. Total de les revistes llistades a la categoria.
 3. Quartil i posicionament.
 4. Índex d’impacte.

A l’exemple, Jueces para la Democracia té un índex d’impacte de 0,052 i es troba al 2n quartil (posició 13/51).

IN-RECJ també us dona la possibilitat de trobar els articles més citats per disciplina i any.

In RECJ

Si clicau al títol de l’article, trobareu les citacions.

In RECJ

IN-RECH - Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Humanas

 Logo In-Rech

Informació: posicionament, citacions
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: nacional
Recomanada per: Humanitats
Cobertura temporal: 2004-2013
Gratuïta:

 

Índex bibliomètric per mesurar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de Ciències Humanes, els autors i les institucions a les quals pertanyen. També podem conèixer les cites que han rebut els articles.

Aquesta base de dades va ser elaborada per Grupo de Investigación EC³ - Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (Universidad de Granada). Va deixar d’actualitzar-se l’any 2015, però es poden consultar els anys següents:

 • Índex d’impacte: 2004-2008
 • Índex h: 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013
Passes a seguir:

In-RECH

La pàgina inicial ens dona tres possibilitats:

 1. Per conèixer l’índex H de les revistes científiques espanyoles segons Google Scholar Metrics, clicau els anys que corresponguin a la publicació de l’article.
 2. Per cercar per àrea temàtica, clicau sobre la que us interessi.
 3. Si no coneixeu l’àrea temàtica de la revista, podeu triar aquesta opció per cercar dins el total de les revistes.

Per trobar la revista que us interessa, podeu fer servir la combinació de tecles “Ctrl + F” a PC o “Comando + F” a Mac (teniu en compte que cal posar els signes ortogràfics).

IN-RECH

Una vegada trobada la revista, a la columna de la dreta podeu veure l’especialitat on es troba inclosa. Tornau a la pàgina principal i clicau a l’àrea temàtica corresponent.

A la següent finestra, trobareu informació de les revistes dins l'àrea:

IN-RECH

 1. Total de les revistes llistades a la categoria.
 2. Quartil i posicionament.

A l’exemple, Estudis baleàrics es troba al 2n quartil (posició 9/98).

IN-RECS - Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales

 Logo In-RECS

Informació: posicionament, citacions
Idioma: castellà
Àmbit geogràfic: nacional
Recomanada per: Ciències socials
Cobertura temporal: 1994-2013
Gratuïta:

 

Índex bibliomètric per mesurar la rellevància, influència i impacte científic de les revistes espanyoles de Ciències Socials, els autors i les institucions a les quals pertanyen. També podem conèixer les cites que han rebut els articles.

Aquesta base de dades va ser elaborada per Grupo de Investigación EC³ - Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (Universidad de Granada). Va deixar d’actualitzar-se l’any 2015, però es poden consultar els anys següents:

 • Índex d’impacte: 1996-2010
 • Índex h: 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013
Passes a seguir:

In-RECS

La pàgina inicial ens dona tres possibilitats:

 1. Per conèixer l’índex H de les revistes científiques espanyoles segons Google Scholar Metrics, clicau els anys que corresponguin a la publicació de l’article.
 2. Per cercar per àrea temàtica, clicau sobre la que us interessi.
 3. Si no coneixeu l’àrea temàtica de la revista, podeu triar aquesta opció per cercar dins el total de les revistes.

Per trobar la revista que us interessa, podeu fer servir la combinació de tecles “Ctrl + F” a PC o “Comando + F” a Mac (teniu en compte que cal posar els signes ortogràfics).

In-RECSUna vegada trobada la revista, a la columna de la dreta podeu veure l’especialitat on es troba inclosa. Tornau a la pàgina principal i clicau a l’àrea temàtica corresponent.

A la següent finestra, trobareu informació de les revistes dins l'àrea:

In-RECS
 1. Any (és molt important triar l’any corresponent a la publicació de l’article).
 2. Total de les revistes llistades a la categoria.
 3. Quartil i posicionament.
 4. Índex d’impacte.

A l’exemple, Revista de Psicología del Deporte té un índex d’impacte de 0,568 i es troba al 1r quartil (posició 11/108).

IN-RECS també us dona la possibilitat de trobar els articles més citats per disciplina i any.

In-RECS

Journal Scholar Metrics

 Logo Journal Scholar Metrics

Informació: índex h5, posicionament, quartil, bases de dades on s’indexa
Idioma: anglès
Àmbit geogràfic: internacional
Recomanada per a: Ciències, Ciències Socials, Arts i Humanitats
Cobertura temporal:
Gratuïta:
 
Eina bibliomètrica per mesurar l’impacte de les revistes d’Arts, Humanitats i Ciències Socials mitjançant el nombre de citacions que han rebut els seus articles segons Google Scholar.
Passes a seguir:

Cercau per títol de revista i clicau al resultat per accedir a la informació.

Journal Scholar Metrics

Journal Scholar MetricsInformació sobre:

 1. Índex h5.
 2. Categories, posicionament i quartil.
 3. Bases de dades on es troba indexada la revista.