Escoltar

Entrada de referències i documents

 

Imatge fletxa  En entrar qualsevol document o referència a Mendeley, aquest detecta les metadades amb les quals emplena la informació bibliogràfica.

Si Mendeley considera que manca informació necessària per a la correcta identificació del document/referència, l’incorpora a la carpeta Needs Review (1) a l’espera de la seva revisió. Aquesta carpeta apareix tan sols quan Mendeley detecta aquesta manca de dades.

Imatge 1Una primera passa és provar la cerca a Google Scholar (2) per si directament ja ens emplena les dades que manquen. Si no el localitza, fent doble clic en el pdf (3) pots accedir al document per tal de poder emplenar les dades que falten a Details. Cal comprovar que el tipus de document sigui el correcte.

Pots introduir noves dades o modificar les existents. Cal ser rigorós en l’entrada d’informació. En tenir les dades completes de la referència cal clicar a Details are Correct i la referència desapareix de la carpeta Needs Review. Imatge 2
 

Imatge fletxa Per introduir els noms dels autors o les institucions Mendeley t’indica l’ordre d’entrada dels elements (Last Name, First Names) (Institution/Organization). Mentre escrius ell et va proposant la forma correcta a utilitzar.

Imatge 3Imatge fletxa Si vols unificar les diferents maneres que tens entrat un autor a la teva base de dades, cal arrossegar la forma incorrecta a sobre de la correcta. Aquesta acció la pots aplicar al filtre d’autors, publicacions i tags.

Cal confirmar l’acció:

Imatge 4

Imatge 5

 

Imatge fletxa Si necessites afegir informació a un grup de referències, pots editar múltiples referències a la vegada. Selecciones les que vols editar (amb Ctlr i clicant a sobre) (1) i afegeixes les dades a tot el grup (notes, tags, etc) (2).

Imatge 6Imatge fletxa Hi ha l’opció de detectar duplicats.

Imatge 7Selecciona la carpeta o el conjunt de documents que vols que cerqui (si ho fas a All Documents t’assegures que està revisant tota la base de dades), i des del menú principal, Tools - Check for Duplicates.

Et mostra el grup de duplicats. La barra que apareix sota la columna Confidence mostra el grau de coincidència dels camps de les diferents referències. A Details pots veure quins camps són iguals i quins no.

Si realment són duplicades selecciona Confirm Merge o Merge Documents (les fusiona en una tota sola), i si no ho són selecciona Not a Duplicate.

Imatge 8Imatge fletxa Per editar una referència a Mendeley Web, en seleccionar-la apareixen les dades bibliogràfiques a la part dreta. Amb l’opció Edit.

Imatge 9

 

Aquí pots modificar la informació, afegir dades, etc, i després guardar-ho.

Per afegir un pdf, cal pujar-lo on posa Click or drag file here o des d’Add – Import document.

Imatge 10

 

Versió per imprimir (català)

Versión para imprimir (castellano)