Escoltar

Entrada de referències i documents

 

En aquelles bases de dades o recursos en que no sigui possible utilitzar Web Importer (Save to Mendeley) hauràs de fer l’exportació de les referències seguint les passes previstes en cada lloc.

Imatge fletxa Dialnet

Tot i que Dialnet permet l'exportació de referències amb Web Importer, la millor manera d'exportar és a través d'un arxiu .RIS.

Una vegada obtinguts els resultats d'una cerca selecciona aquells que vulguis exportar (1), fes clic a Selección (2) i tria el format .RIS.

Imatge 1Apareix una nova pantalla amb els documents seleccionats i les possibilitats d’exportació (1). Tria el format .RIS.

 Imatge 2Genera un arxiu en format .RIS Imatge 3 que queda emmagatzemat al teu ordinador. Des de Mendeley Desktop arrossegar l'arxiu directament a All Documents o la carpeta corresponent. També es pot entrar des de File – Add Files seleccionant l’arxiu. Mendeley entra les dades directament. Si no l’has posat a cap carpeta quedaran a Unsorted.

El format .RIS no incorpora directament els pdf. Si entre el llistat de referències hi ha un article en pdf, caldrà guardar primer el pdf a l’ordinador, després exportar les referències (arxiu format .RIS), i finalment, des de la referència, fer Add File (1) i recuperar el pdf (2) per pujar-lo a Mendeley.

Imatge 4

Versió per imprimir (català)

Versión para imprimir (castellano)