Préstec d'ordinadors portàtils a les biblioteques

 

El Servei de Biblioteca es compromet a lliurar en règim de préstec un ordinador portàtil en perfectes condicions d'ús i funcionament.

Aquest préstec es regeix per la Normativa del servei de préstec d'ordinadors portàtils.

Per emprar la xarxa sense fils s'han d'utilitzar les credencials d'UIBdigital.

Disponibilitat

D'altra banda, existeix el préstec de llarga durada, que permet treure l'ordinador en préstec durant tot el quadrimestre. Hi ha dues convocatòries durant l'any acadèmic. La sol·licitud es fa a través d'UIBdigital i necessita l'autorització del Vicerectorat d'Estudiants.

 

 

La Biblioteca amb els ODS