Préstec d'ordinadors portàtils a les biblioteques

 

El Servei de Biblioteca i Documentació, a través de les seves biblioteques, es compromet a lliurar en règim de préstec un ordinador portàtil en perfectes condicions d'ús i funcionament.

Aquest préstec es regeix per la Normativa del servei de préstec d'ordinadors portàtils.

D'altra banda, existeix el préstec de llarga durada, que permet treure l'ordinador en préstec durant tot el quadrimestre. Es sol·licita a través d'UIBdigital i necessita l'autorització del Vicerectorat d'Estudiants.

Per emprar la xarxa sense fils s'han d'utilitzar les credencials d'UIBdigital.

Disponibilitat