Contractes de portàtils

Tal i com s'estableix a l'Article 3 de la normativa de préstec de portàtils, per tenir accés a aquest servei, els usuaris hauran de llegir, emplenar i signar prèviament el contracte de préstec de portàtils. que els informarà de les normes i condicions del préstec així com de les sancions en cas d'incompliment.