Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Si necessit un llibre o un article que no és a la Universitat, el puc aconseguir?

Pots suggerir que es compri o sol·licitar-lo per préstec interbibliotecari, que és el servei encarregat de demanar en préstec llibres que la biblioteca no té. El Servei de Préstec Interbibliotecari s'encarrega d'obtenir els documents que no es troben al fons bibliogràfic de la UIB.