Deman@, la biblioteca respon

 cerca bibliogràfica

 

Estàs preparant un treball de curs, un treball de fi de grau o màster i no saps com iniciar la cerca bibliogràfica? Des de la Unitat de Suport a l’Aprenentatge (planta baixa edifici Ramon Llull) et podem assessorar en la cerca de documentació i la utilització dels recursos disponibles. Si ets estudiant de Medicina, t'atenem a la Biblioteca Son Espases.

Oferim dues modalitats d’atenció:

cerca bibliogràfica presencial Atenció presencial amb cita prèvia a la Unitat de Suport a l'Aprenentatge i a Son Espases.

cerca bibliogràfica virtual Atenció virtual amb cita prèvia a través de videoconferència.


Per concertar cita emplena el següent formulari:

* Camp obligatori

Dades personals

Telèfon *
 
 

Explica'ns la teva cerca

Icona atenció Aquest servei no atén peticions de revisió de bibliografies de treballs acadèmics. Tota la informació que ofereix la biblioteca sobre citacions bibliogràfiques es troba en aquest enllaç.


Disponibilitat horària

 

 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.


La Biblioteca amb els ODS