Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

 

ATENCIÓ!: Com a conseqüència del període de quarantena decretat per l'estat d'alarma no oferim aquest servei.

 

Si tens una necessitat concreta d'informació, si estàs preparant el treball de fi de grau, el treball de fi de màster o la tesi doctoral et podem assessorar en la cerca de documentació i la utilització dels recursos disponibles.

Les sessions de formació són els dimarts i els divendres de les 9:00 a les 20:00 hores a l'Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l'Aprenentatge (planta baixa edifici Ramon Llull).

Per concertar cita emplena el següent formulari:

* Camp Obligatori

Dades personals

Telèfon *
 
 

Explica'ns la teva cerca

Icona atenció Aquest servei no atén peticions de revisió de bibliografies de treballs acadèmics. Tota la informació que ofereix la biblioteca sobre citacions bibliogràfiques es troba en aquest enllaç.


Disponibilitat horària

Dimarts i divendres de 9:00 a 20:00 hores.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.