Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

A la biblioteca hi ha ordinadors a disposició dels usuaris?

Sí, en totes les biblioteques del campus de la UIB hi ha ordinadors portàtils a disposició dels usuaris. A la biblioteca de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos hi ha la SIE (sala d'informació electrònica), on hi ha 19 ordinadors d'accés lliure per facilitar les tasques de recerca d'informació. A més, tots els edificis del campus disposen d'aules informàtiques, gestionades pel Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).