Escoltar

Guia temàtica de Llengua i Literatura

Recursos de Llengua i Literatura

Selecció de recursos especialitzats que us ajudaran en la recerca d'informació de la vostra àrea d'interès. També podeu accedir a recursos generals i multidisciplinaris per complementar la cerca.

Recursos especialitzats de l'àrea temàtica

 

BASES DE DADES DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA 

Accés lliure
Català
Referència bibliogràfica
Text complet

Sens dubte. Gestor de consultes lingüístiques: Pàgina web de la Universitat de Barcelona de consultes linguïstiques i terminològiques

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Text complet
Els sons del català: Pàgina web que recull un conjunt de recursos i materials per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la fonètica catalana.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Referència bibliogràfica
Einescat: Web elaborada pel Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca amb enllaços a webs relacionats amb la llengua catalana. Ofereix una recopilació d’eines, recursos, materials i tot tipus d’informació sobre la llengua catalana.
Accés lliure
Català
Referència bibliogràfica

Llengua catalana: Web de la Generalitat de catalunya que recull recursos per aprendre, ensenyar i difondre la llengua catalana

Accés lliure
Català
Referència bibliogràfica
Text complet
Lletra: Pàgina web informació i documentació especialitzada en la literatura catalana creat per la UOC.
Accés lliure
Català
Italià
Referència bibliogràfica
Text complet

Repertorio informatizzato dell’antica letteratura catalana: Inventari crític de la poesia catalana dels segles XIV i XV elaborat per la Università di Napoli Federico II amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Castellà
Anglès
Text complet

Qui és qui: Repertori biobibliogràfic d'autors i autores d'obres de creació literària contemporània en llengua catalana creat per la Institució de les Lletres Catalanes.

Accés lliure
Català
Castellà
anglès
Referència bibliogràfica

TRACES: Base de dades bibliogràfica de llengua i literatura catalanes produïda per la Universitat Autònoma de Barcelona

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Text complet
ArxiuFolk: Base de dades en línia de l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. El fons de l’Arxiu està format per documents dels diversos gèneres etnopoètics (rondalles, llegendes, anècdotes, tradicions, acudits, costums, fraseologia, cançons, folklore no oral, etc.).

Guia d’ús - Ajuda

 BASES DE DADES DE LLENGUA I LITERATURA EN LLENGUA ESPANYOLA
Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica

Archivo Gramatical de la Lengua Española: Edició digital íntegra de l’arxiu de Salvador Fernández Ramírez que destaca per l’anàlisi i la catalogació dels trets característics de la gramàtica espanyola.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Biblioteca Virtual de Filología Española: Base de dades a nivell internacional de diccionaris, gramàtiques i ortografies històrics de l’espanyol digitalitzats, recopilats per la Universidad Complutense de Madrid

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica

Parnaseo. Base de datos del teatro español: Base de dades de teatre espanyol i de crítica teatral creada per la Universitat de València que recull entrades distribuïdes per segles i èpoques, i també sobre teoria teatral, actors, etc.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Anglès
Referència bibliogràfica

Proyecto sobre el Romancero pan-hispánico: Base de dades bibliogràfica a nivell internacional de llibres, articles, assajos, dissertacions i enregistraments musicals que fan referència al Romancero pan-hispánico.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Portal de teatro del Siglo de Oro: Pàgina web creat per la Biblioteca Nacional de España que recull referències bibliogràfiques, estudis i enllaços sobre el teatre español del Siglo de Oro.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica

Amadís. Base de Datos de Literatura Caballeresca: Base de dades a nivell nacional creada per la Universidad de Zaragoza que conté resums d’articles, llibre i ressenyes sobre literatura caballeresca hispànica publicats a partir de 1998. També incorpora les referències sobre aquesta matèria incloses en el Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (BBAHLM).

Des de 1998

Guia d’ús – Ajuda

 BASES DE DADES DE LLENGUA I LITERATURA EN ANGLÈS
Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica  Text complet

MLA International Bibliography: Base de dades bibliogràfica de producció científica internacional en llengua, literatura, lingüística i cultura popular.

Guia d’ús – Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica  Text complet

MLA Directory of Periodicals: Directori internacional de revistes especialitzades en lingüística i literatura que es troben indexades a la base de dades MLA International Bibliography

Guia d’ús – Ajuda

Accés lliure
Anglès

Just the Word: Pàgina web que incorpora un nou tipus d’ajuda per escriure en anglès i triar sempre la paraula adequada, creat per Sharp Laboratories of Europe. Combina els avantatges dels tesaurus i dels diccionaris i millora l’ús efectiu d’ambdós recursos. 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès

The University of Oxford Text Archive: L’Arxiu de Text de la Universitat d’Oxford recopila, cataloga, preserva i distribueix recursos d’alta qualitat per a investigadors i professors. Allotja milers de textos en més de 25 llengües diferents.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet

Internet Shakespeare Editions: És una de les webs més àmplies pel que fa a recursos relacionats amb Shakespeare, elaborada per la  University of Victoria. S’hi inclouen els textos complets comentats de les seves obres de teatre I poemes, interessant material multimèdia I enregistraments de les representacions de les seves obres, i milers de pàgines relacionades amb la història, l’art, la política, la societat, I’escenari del del món de Shakespeare, a més de detalls de la seva biografia. 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet

Literature.org. The Online Literature Library: Pàgina web que presenta de manera íntegra els textos de les obres clàssiques de la literatura anglesa

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Referència blbliogràfica
Text complet

Luminarium: Pàgina web creada per Anniina Jokinen dedicada a la literatura anglesa que recull informació sobre obres i autors del segle XIV al segle XVIII.

Guia d’ús - Ajuda

 DICCIONARIS I TRADUCTORS
Accés lliure
Català
Text complet

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans: Edició electrònica del diccionari normatiu de la llengua catalana elaborat per l’Institut d’Estudis Catalans. Es consulta la segona edició que s’edità el 2007.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Text complet

Diccionari Català-Valencià-Balear: Edició electrònica del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, la gran obra descriptiva de la llengua catalana, elaborada per l’Institut d'Estudis Catalans l’any 2001.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Text complet

Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana: Edició electrònica del Gran Diccionari de la Llengua editat per Enciclopèdia catalana, el més extens de la llengua catalana.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Diccionari de la Llengua Catalana multilingüe: Edició electrònica del Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès i alemany elaborat per Enciclopèdia catalana.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Espanyol
Text complet

Diccionario de la Lengua Española: Edició electrònica del diccionari normatiu de la llengua espanyola editat per la Real Academia Española. Es consulta l’edició de 2001 amb algunes modificacions posteriors.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Espanyol
Text complet

Diccionario panhispánico de dudas: Edició electrònica de la primera edició impresa del Diccionario panhispánico de dudas de 2005 elaborat per la Real Academia Española.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet

Diccionaris de Cambridge en Línia: Pàgina web que ofereix la consulta en línia de diversos diccionaris de la Cambridge University Press

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Word Reference. English to French, Italian, German & Spanish Dictionary: Pàgina web que proporciona diccionaris en línia gratis des de 1999 i que es complementa amb aportacions dels usuaris.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Free Translation and Professional Translation Services from SDL: Pàgina web de traducció gratuïta de webs i de textos a múltiples llengües, elaborada per SDL.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Verbix: Pàgina web que permet conjugar en línia els verbs  de més de 70 llengües.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Cercadors acadèmics

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

BASE - Bielefeld Academic Search Engine: Cercador de literatura científica que indexa les metadades de documents inclosos a repositoris institucionals, col·leccions digitals, etc. Es pot accedir al text complet del 60% dels documents indexats, aproximadament.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
 

Microsoft Academic: Cercador de literatura científica de totes les àrees del coneixement. Proporciona el text complet dels documents quan són d'accés obert.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Bases de dades multidisciplinàries

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Dialnet: Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes, jurídiques i socials. Proporciona l'accés a sumaris de revistes, llibres i tesis doctorals, entre d'altres publicacions. En cas que les publicacions siguin d'accés obert es pot obtenir el text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Anglès Referència bibliogràfica
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Web of Science: Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix l'accés a resums d'autor i índexs de citacions internacionals.

Conté les següents bases de dades:

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.

La UIB té en subscripció: 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà i català
Referència bibliogràfica
Text complet

ÍnDICEs CSIC: Información y Documentación de la Ciencia en España és una base de dades que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats a revistes científiques espanyoles des dels anys 70.
Elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

* Integra el contingut de les antigues bases de dades ISOC, ICYT i IME.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Repositoris i agregadors

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

RECERCAT: Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
RECOLECTA: Plataforma de repositoris científics nacionals. Proporciona l'accés obert a treballs d'investigació desenvolupats a institucions acadèmiques espanyoles per facilitar-ne la visibilitat. El projecte neix de la col·laboració, des de 2007, entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
OpenDOAR: Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l'accés lliure al text complet de les publicacions de caràcter científic, tant institucionals com temàtics.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà i portuguès
Text complet
LA Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia: Repositori institucional que dona visibilitat a la producció científica de nou països d'Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic i Perú. Integra articles científics, tesis doctorals i treballs acadèmics provinents d'universitats i institucions de recerca. Promou l'accés obert i gratuït al text complet dels documents.

Altres recursos: Biblioteques digitals

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Biblioteca Digital Hispánica: Recurs en línia que ofereix l'accés lliure i gratuït a documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Conté llibres des del segle XV al XIX, manuscrits, mapes, gravats, fotografies, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Hemeroteca Digital: Proporciona l'accés a la col·lecció digital de premsa històrica i revistes que es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispánica, que té com a objectiu la difusió a través d'Internet del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Ampli projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i de l'aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Hispana: Directori de recursos digitals d'institucions espanyoles. Hispana reuneix col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus, fonamentalment.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure Multilingüe Text complet Multimèdia

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, enregistraments, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa. Elaborada per la Comissió Europea de la Societat de la Informació i Mitjans (EC i2010 Iniciativa de Biblioteques Digitals).

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

World Digital Library: Biblioteca digital internacional que proporciona l'accés a través d'Internet, de forma gratuïta i en format multilingüe, a materials fonamentals (llibres, mapes, manuscrits, partitures, fotografies, etc.) de cultures de tot el món. És un projecte de la Library of Congress, amb la col·laboració de la Unesco, que té entre els seus objectius promoure l'enteniment internacional i intercultural i augmentar el volum i la varietat dels continguts culturals a Internet.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Francès
Text complet Multimèdia

Gallica: Biblioteca digital de caràcter patrimonial de la Bibliothèque nationale de France. Ofereix textos de caràcter multidisciplinari (història, literatura, ciències, filosofia, dret, economia, ciències polítiques, etc.), i disposa de diferents col·leccions temàtiques.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Revistes electròniques per editor

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Wiley Online Library: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Revistes electròniques d'accés obert

Accés lliure
Castellà i anglès
Text complet

DOAJ - Directory of Open Acces Journals: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d'Open Access en diversos idiomes i matèries.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Proporciona l'accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d'àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.

Accés lliure
Català
Text complet

RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert: Proporciona l’accés al dipòsit cooperatiu dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Des de 2006.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Llibres electrònics

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

eBook Collection (EBSCOhost): Plataforma de llibres electrònics de temàtica multidisciplinària. Els llibres d'aquesta col·lecció poden descarregar-se. Per poder descarregar el llibre és necessari estar registrat com a usuari Ebscohost.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

SpringerLink e-Books: Proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de llibres de temàtica multidisciplinària publicats per SpringerVerlag i Kluwer.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Ebook Central (ProQuest): Plataforma d'accés a llibres electrònics multidisciplinaris a text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accedeix a totes les col·leccions

Altres recursos: Tesis doctorals

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Teseo: Base de dades que conté les referències de les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. 
Des de 1976.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa: Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats d'algunes comunitats autònomes, inclosa la Universitat de les Illes Balears. Permet la consulta remota a través d'internet al text complet de les tesis.
 

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Dialnet - Portal Tesis: Portal d'accés obert de tesis produïdes a universitats espanyoles.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Xarxa internacional de biblioteques digitals de tesis doctorals que permet la consulta al text complet de les tesis. La UIB participa en aquest projecte juntament amb les universitats catalanes a través de TDX, que forma part de la NDLTD.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

DART-Europe E-theses Portal: Portal d'accés a tesis doctorals electròniques catalogades a repositoris europeus. Permet la cerca dels documents per termes o bé per índex d'universitats, de col·lecció i de països.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Patents

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Derwent Innovations Index: Base de dades que proporciona una visió global de les patents existents. Ofereix més de deu milions d'invencions bàsiques des de 1963 (18 milions de patents en total) de més de 40 autoritats emissores de patents. Aquest recurs dona als usuaris una visió de conjunt extensa i internacional d'invencions en tres categories: química, enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria mecànica.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Google Patents: Cercador de Google que indexa patents.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Espacenet – Europe’s Network of Patent Database: Base de dades bibliogràfica. Accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l'Oficina Europea de Patents i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Patentscope: Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a les sol·licituds de patents del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (CTP) i als documents de patents d'oficines nacionals i regionals participants.

 

Eines útils

Ajuda

Accedeix a manuals, tutorials i consells que poden ser útils per al desenvolupament del teu treball o investigació.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica.


Et permet organitzar la teva informació bibliogràfica i la teva recerca, generar bibliografies de manera automàtica, trobar documents rellevants de la teva àrea d’interès i importar documents d’altres plataformes, i col·laborar amb altres usuaris en línea.

 Citar

Segueix les pautes que t’ajudaran a citar correctament la bibliografia que acompanya el teu treball o investigació.

rss Subscriu-te! Aquí trobaràs els nous títols afegits al catàleg. La biblioteca t'ofereix en format RSS les novetats bibliogràfiques per àrees temàtiques. Cerca la teva matèria i estaràs informat de les darreres adquisicions de la biblioteca.

 

 

Per a més informació...

Demana