Guies Temàtiques

guies temàtiques

Matèries

Selecció de recursos d'informació en diferents àmbits temàtics de suport a la docència, l'aprenentatge i la investigació. Tenen com a objectiu ajudar i orientar en la recerca d'informació sobre una àrea temàtica concreta.