Escoltar

Guia temàtica d'Educació

Recursos d'Educació

Selecció de recursos especialitzats que us ajudaran en la recerca d'informació de la vostra àrea d'interès. També podeu accedir a recursos generals i multidisciplinaris per complementar la cerca.

Recursos especialitzats de l'àrea temàtica

 

BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet
Educational Administration Abstracts (EBSCOhost): Base de dades bibliogràfica a nivell internacional d’àrees relacionades amb la gestió de l’educació, lideratge educatiu, gestió i investigació educativa.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

ERIC: Base de dades a nivell internacional d’informació i investigació educativa.  Patrocinada per l’Institute of Education Sciences (IES) del Departament d’Educació dels EEUU.

Des de 1966.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

REDINED: Base de dades directori. Informació recollida per la xarxa estatal de bases de dades d'informació educativa: inclou les investigacions, innovacions i recursos didàctics produïts a l'Estat Espanyol. Elaborada pel Ministerio de Educación.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Castellà
Referència bibliogràfica
Educ@ment: base de dades bibliogràfica a nivell nacional que facilita l'accés a la informació existent a les publicacions periòdiques editades a Catalunya que es troben disponibles a la biblioteca Campus Sescelades en format paper. Elaborada per la Biblioteca d'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

RECURSOS RELACIONATS

Accés lliure
Castellà
Text complet
Biblioteca Escolar Digital: Pàgina web a nivell nacional que serveix com a eina didàctica per a professors, alumnes, pares, pedagogs i investigadors de tot el món. Elaborada pel Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Accés lliure
Castellà
Català
Material audiovisual

Edu3.cat: Pàgina web a nivell nacional de ràdio i televisió educatives agrupades em diferents àrees temàtiques: ciències naturals, cinema, matemàtiques, educació artísitica, ciències socials, etc. Elaborat pel Departament de l’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Material multimèdia
Recopilació de recursos

Educaguía: Pàgina web a nivell nacional de recursos educatius a internet, per estudiants, professors, pares i professionals de l’educació i la formació. Ofereix vídeos educatius, aula virtual, xarxa social, etc.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Recopilació de recursos

Educared: Pàgina web que pretén fomentar l’ús d’internet a l’educació. Ofereix recursos i software educatiu, notícies, informacions sobre educació, grups de treball, etc. Elaborat per la Fundación Telefónica.

Accés lliure
Castellà
Text complet

Educarm: Pàgina web educativa a nivell nacional que serveix de suport a la comunitat educactiva (pares, alumnes i professors). Elaborat per la Consejería de Educación, Formació y Empleo de la Región de Murcia.

Accés lliure
Castellà
Recopilació de recursos

Educateca: Pàgina web a nivell nacional que conté recursos educatius tant per alumnes com per professors. Hi pots trobar pàgines recomenades, bibliografia, cursos, estadístiques, normatives, oposicions, etc. Tot classificat per àrees tamàtiques.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Català
Text complet
Recopilació de recursos

Educaweb.com: pàgina web a nivell nacional especialitzat en educació i formació. Conté un cercador que et permet accedir a recursos com estudis, beques, cursos. Dóna suport al professorat, estudiants i centres educactius.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Recopilació de recursos

Enlaces educativos en español Universitat de València: Pàgina web que recull recursos relacionats amb l’educació. Bases de dades, organitzacions, pàgines web, etc. Pàgina elaborada per el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Accés lliure
Castellà
Català
Text complet

Mestre a casa: Pàgina web a nivell nacional sobre recursos educatius elaborada per la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana.

Accés Lliure
Castellà
Text Complet

Orientared: Pàgina web a nivell nacional dedicada a la psicopedagogia i a l'orientació educativa. Els recursos estan organitzats en divesos aparatats: tutoria, atenció a la diversitat i orientació acadèmica profesional, legislació educativa, formació de l’orientador/a, l’avaluació psicopedagògica, etc.

Accés lliure
Català
Recopilació de recursos

WEIB CAIB: Pàgina web a nivell nacional on es pot trobar informació i orientació sobre l'activitat de les distintes direccions generals que formen la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears: ajudes i subvencions, llicències, beques, programes, plans, etc. Elaborada pel Govern de les Illes Balears.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català
Recopilació de recursos
.Xtec (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya): Pàgina web educativa a nivell nacional per a professorat, alumnes, centres docents, serveis educatius i altres estaments i organitzacions relacionats amb l'ensenyament. Elaborada pel Departament de l’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

ALTRES RECURSOS D'INTERÈS

Accés lliure
Castellà
Recopilació de recursos
Material audiovisual

INTEF. Instituto Nacional deTecnologías Educativas y Formación del Profesorado: Pàgina web a nivell nacional de recursos educatius que s’encarrega de l’elaboració i difusió de materials en suport digital i audiovisual de totes les àrres de coneixement, així com de l’elaboració i difusió de materials curriculars i altres documents de suport per al professorat. Elaborat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Eurybase: Base de dades a nivell internacional del portal Eurydice que proporciona informació dels sistemes educatius del països de la Unió Europea. Elaborada per EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
Eurydice: Pàgina web a nivell internacional d’informació sobre sistemes i polítiques educatives d’Europa. Creada per la Comissió Europea.
Accés lliure
Català
Castellà
Anglès
Multimèdia

Zona Clic: Conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia. Servei creat amb l'objectiu de donar difusió i suport a l'ús d'aquests recursos i oferir un espai de cooperació obert a la participació de tots els educadors/es que vulguin compartir els materials didàctics creats amb el programa. Elaborat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Guia d’ús – Ajuda

Accés restringit
Català
Castellà
Text complet

 

Graó: Pàgina web a nivell nacional que dóna accés a les revistes de l'editorial Graó, especialitzada en educació.

Accés restringit
Anglès
Text complet

Social Work Abstracts (EBSCOhost): Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp del treball social i temes relacionats. Elaborada per la National Association of Social Workers (NASW).

Des de 1977.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

SocINDEX with Full Text (EBSCOhost): Base de dades a nivell internacional sobre investigació sociològica. Inclou àrees relacionades com demografia, estudis ètnics i racials, estudis de gènere, sociologia política i religió, entre d'altres. Indexa revistes científiques, monografies i ponències.

Guia d'ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SocArXiv: Repositori d'accés obert de ciències socials, arts i humanitats, dret i educació. El servidor proporciona una plataforma lliure perquè els investigadors puguin aportar preprints, working papers, articles publicats, etc.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Cercadors acadèmics

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

BASE - Bielefeld Academic Search Engine: Cercador de literatura científica que indexa les metadades de documents inclosos a repositoris institucionals, col·leccions digitals, etc. Es pot accedir al text complet del 60% dels documents indexats, aproximadament.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
 

Microsoft Academic: Cercador de literatura científica de totes les àrees del coneixement. Proporciona el text complet dels documents quan són d'accés obert.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Bases de dades multidisciplinàries

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Dialnet: Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes, jurídiques i socials. Proporciona l'accés a sumaris de revistes, llibres i tesis doctorals, entre d'altres publicacions. En cas que les publicacions siguin d'accés obert es pot obtenir el text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Anglès Referència bibliogràfica
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Web of Science: Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix l'accés a resums d'autor i índexs de citacions internacionals.

Conté les següents bases de dades:

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.

La UIB té en subscripció: 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà i català
Referència bibliogràfica
Text complet

ÍnDICEs CSIC: Información y Documentación de la Ciencia en España és una base de dades que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats a revistes científiques espanyoles des dels anys 70.
Elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

* Integra el contingut de les antigues bases de dades ISOC, ICYT i IME.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Repositoris i agregadors

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

RECERCAT: Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
RECOLECTA: Plataforma de repositoris científics nacionals. Proporciona l'accés obert a treballs d'investigació desenvolupats a institucions acadèmiques espanyoles per facilitar-ne la visibilitat. El projecte neix de la col·laboració, des de 2007, entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
OpenDOAR: Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l'accés lliure al text complet de les publicacions de caràcter científic, tant institucionals com temàtics.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà i portuguès
Text complet
LA Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia: Repositori institucional que dona visibilitat a la producció científica de nou països d'Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic i Perú. Integra articles científics, tesis doctorals i treballs acadèmics provinents d'universitats i institucions de recerca. Promou l'accés obert i gratuït al text complet dels documents.

Altres recursos: Biblioteques digitals

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Biblioteca Digital Hispánica: Recurs en línia que ofereix l'accés lliure i gratuït a documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Conté llibres des del segle XV al XIX, manuscrits, mapes, gravats, fotografies, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Hemeroteca Digital: Proporciona l'accés a la col·lecció digital de premsa històrica i revistes que es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispánica, que té com a objectiu la difusió a través d'Internet del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Ampli projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i de l'aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Hispana: Directori de recursos digitals d'institucions espanyoles. Hispana reuneix col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus, fonamentalment.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure Multilingüe Text complet Multimèdia

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, enregistraments, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa. Elaborada per la Comissió Europea de la Societat de la Informació i Mitjans (EC i2010 Iniciativa de Biblioteques Digitals).

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

World Digital Library: Biblioteca digital internacional que proporciona l'accés a través d'Internet, de forma gratuïta i en format multilingüe, a materials fonamentals (llibres, mapes, manuscrits, partitures, fotografies, etc.) de cultures de tot el món. És un projecte de la Library of Congress, amb la col·laboració de la Unesco, que té entre els seus objectius promoure l'enteniment internacional i intercultural i augmentar el volum i la varietat dels continguts culturals a Internet.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Francès
Text complet Multimèdia

Gallica: Biblioteca digital de caràcter patrimonial de la Bibliothèque nationale de France. Ofereix textos de caràcter multidisciplinari (història, literatura, ciències, filosofia, dret, economia, ciències polítiques, etc.), i disposa de diferents col·leccions temàtiques.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Revistes electròniques per editor

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Wiley Online Library: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Revistes electròniques d'accés obert

Accés lliure
Castellà i anglès
Text complet

DOAJ - Directory of Open Acces Journals: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d'Open Access en diversos idiomes i matèries.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Proporciona l'accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d'àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.

Accés lliure
Català
Text complet

RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert: Proporciona l’accés al dipòsit cooperatiu dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Des de 2006.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Llibres electrònics

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

eBook Collection (EBSCOhost): Plataforma de llibres electrònics de temàtica multidisciplinària. Els llibres d'aquesta col·lecció poden descarregar-se. Per poder descarregar el llibre és necessari estar registrat com a usuari Ebscohost.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

SpringerLink e-Books: Proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de llibres de temàtica multidisciplinària publicats per SpringerVerlag i Kluwer.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Ebook Central (ProQuest): Plataforma d'accés a llibres electrònics multidisciplinaris a text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accedeix a totes les col·leccions

Altres recursos: Tesis doctorals

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Teseo: Base de dades que conté les referències de les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. 
Des de 1976.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa: Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats d'algunes comunitats autònomes, inclosa la Universitat de les Illes Balears. Permet la consulta remota a través d'internet al text complet de les tesis.
 

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Dialnet - Portal Tesis: Portal d'accés obert de tesis produïdes a universitats espanyoles.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Xarxa internacional de biblioteques digitals de tesis doctorals que permet la consulta al text complet de les tesis. La UIB participa en aquest projecte juntament amb les universitats catalanes a través de TDX, que forma part de la NDLTD.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

DART-Europe E-theses Portal: Portal d'accés a tesis doctorals electròniques catalogades a repositoris europeus. Permet la cerca dels documents per termes o bé per índex d'universitats, de col·lecció i de països.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Patents

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Derwent Innovations Index: Base de dades que proporciona una visió global de les patents existents. Ofereix més de deu milions d'invencions bàsiques des de 1963 (18 milions de patents en total) de més de 40 autoritats emissores de patents. Aquest recurs dona als usuaris una visió de conjunt extensa i internacional d'invencions en tres categories: química, enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria mecànica.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Google Patents: Cercador de Google que indexa patents.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Espacenet – Europe’s Network of Patent Database: Base de dades bibliogràfica. Accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l'Oficina Europea de Patents i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Patentscope: Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a les sol·licituds de patents del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (CTP) i als documents de patents d'oficines nacionals i regionals participants.

 

Eines útils

Ajuda

Accedeix a manuals, tutorials i consells que poden ser útils per al desenvolupament del teu treball o investigació.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica.


Et permet organitzar la teva informació bibliogràfica i la teva recerca, generar bibliografies de manera automàtica, trobar documents rellevants de la teva àrea d’interès i importar documents d’altres plataformes, i col·laborar amb altres usuaris en línea.

 Citar

Segueix les pautes que t’ajudaran a citar correctament la bibliografia que acompanya el teu treball o investigació.

rss Subscriu-te! Aquí trobaràs els nous títols afegits al catàleg. La biblioteca t'ofereix en format RSS les novetats bibliogràfiques per àrees temàtiques. Cerca la teva matèria i estaràs informat de les darreres adquisicions de la biblioteca.

 

 

Per a més informació...

Demana