Escoltar

Guia temàtica d'Economia i Empresa

Recursos d'Economia

Selecció de recursos especialitzats que us ajudaran en la recerca d'informació de la vostra àrea d'interès. També podeu accedir a recursos generals i multidisciplinaris per complementar la cerca.

Recursos especialitzats de l'àrea temàtica

 

BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Business Source Premier (EBSCOHost): Base de dades a nivell internacional que proporciona l'accés als resums i text complet de revistes d'economia, negocis, finances, banca, etc.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EconLit (EBSCOHost): Base de dades a nivell internacional que ofereix l'accés a la documentació en matèria econòmica.

Des de 1969.

Guia d’ús - Ajuda 

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Emerald: Base de dades a nivell internacional que proporciona l'accés a revistes de màrqueting, gestió empresarial, enginyeries i biblioteconomia.

Des de 1989 a 2012.

Accés restringit
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Smarteca: És la biblioteca digital de Wolters Kluwer. Podreu trobar tots els continguts que la biblioteca té subscrits d'aquest proveïdor: llibres, anuaris, revistes, actualitzacions etc.

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

OMT – Elibrary: Base de dades bibliogràfica a text complet que ofereix l'accés a llibres, publicacions periòdiques, estadístiques i literatura grisa en diferents idiomes sobre Turisme.

Accés restringit
Anglès
Estadístiques

Statista: És un dels portals d'estadístiques líders a nivell mundial. Més d'un milió d'estadístiques que provenen de més de 22.500 fonts (tant nacionals com internacionals).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Economic Journals on the Web: Pàgina web que proporciona l'enllaç a les revistes més representatives a nivell internacional d'economia i matèries afins.

Accés lliure
Anglès
Text complet

American Economic Association (AEA): Pàgina web de l'associació a través de la qual es pot accedir al text complet d'algunes de les seves publicacions.

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

EconBiz: Base de dades a nivell internacional de literatura econòmica i empresarial. Conté referències de llibres, articles de revista, working papers, etc. Inclou ECONIS, el catàleg online de la Biblioteca Nacional d'Economia d'Alemanya (Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz Informationszentrum Wirtschaft).

Des de 1969.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet

RePEc - Research Papers in Economics: Base de dades a nivell internacional que ofereix l’accés a una colecció de documents d’investigació de lliure accés en el camp de l’economia (documents de treball, articles de revista, actes de congrés, etc.).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet

arXiv.org: Pàgina web a nivell internacional que proporciona l'accés a documents d'accés obert i gratuït sobre física, matemàtica, informàtica, estadística i matèries afins.

Des de 1991.

Guia d’ús - Ajuda

 

ORGANISMES I INSTITUCIONS

Accés lliure
Anglès
Estadístiques

IMF eLibrary Data: Pàgina web a nivell internacional que proporciona informació estadística de més de 250 països del món.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà
Text complet
Estadística

SABI: Base de dades factual que conté comptes d'empreses, ràtios, activitats, i accionistes d'empreses espanyoles i portugueses.

Accés restringit
Anglès
Text complet

Thomson One Banker: Base de dades que proporciona accés a dades rellevants a temps real sobre banca i inversions així com notícies i continguts sobre indústria.

Accés lliure
Castellà
Text complet

Banco de España: Pàgina web institucional que proporciona informació de les seves activitats, projectes, publicacions, productes i serveis.

Accés lliure
Castellà
Text complet

Bolsas y Mercados Españoles (BME): Pàgina web de la societat que integra tots els mercats de valors i sistemes financers a Espanya. Ofereix un resum diari de l’activitat de les sessions, índex, rendes, productes derivats, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Pàgina web d’aquest organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors de l’estat espanyol i de l’activitat de tots els que hi intervenen.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
Ministerio de Hacienda y Función Pública: Pàgina web a nivell nacional que ofereix la informació relativa a les directrius i actuacions del Govern cap el desenvolupament de l’economia. Inclou organigrama, funcions, estadístiques, normatives i publicacions, etc
Accés lliure
Castellà
Text complet

Cámara de Comercio de España: Pàgina web de la corporació integrada per les entitats espanyoles més representatives a nivell econòmic i empresarial.

Accés lliure
Castellà
Text complet

DataComex: Pàgina web amb dades mensuals oficials i actualitzades des de 1995 per països, mercaderies, fluxe, comunitats, transport i entrega. Conté una aplicació que permet elaborar informes amb les dades que l'Agencia Estatal de Administración Tributaria té sobre comerç exterior espanyol i de la Unió Europea. A Espanya cobreix des de 1995 fins l'any en curs (encara que les dades són provisionals fins el tancament de l'any fiscal), i des de 1988 per a Europa.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

European Central Bank – Banco Central Europeo: Pàgina web institucional a nivell internacional amb continguts referents a les operacions monetàries realitzables en l’àmbit dels països que pertanyen a la UE que han adoptat l’euro com a moneda única.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

National Bureau of Economic Research: Pàgina web de l’organització que proporciona l’accés a dades estadístiques i a documents a text complet a nivell internacional sobre economia, macroeconomia, comerç, indústria, població, etc.

Accés lliure
Anglès
Francès
Text complet
Estadístiques

OECD.Stat [Organisation for Economic Cooperation and Development]: Pàgina web a nivell internacional que recull les dades estadístiques dels diferents països membres.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

International Monetary Fund: Pàgina web a nivell internacional de la institució, que proporciona l’accés a les seves publicacions (World Economic Outlook, Global Financial Stability Report o Annual Report) així com informació per països, legislació, etc.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

World Bank – Banco Mundial: Pàgina web a nivell internacional del Banc que proporciona informació de les seves activitats, projectes, publicacions, productes i serveis.

Guia d’ús - Ajuda

 

ALTRES RECURSOS D'INTERÈS

Accés lliure
Castellà
Text complet
Estadístiques
INEbase: Pàgina web a nivell nacional que ofereix tota la informació estadística oficial referida a la situació econòmica i social espanyola.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet
Estadístiques
Instituto de Estudios Turísticos (IET): Pàgina web que proporciona l'accés a diferents bases de dades per a l'anàlisi de l'economia del turisme. Ofereix l'accés als indicadors turístics més importants: Egatur, Familitur, Frontur, Ocupatur.
Accés lliure
Castellà
Text complet
Estadístiques

Europa: el portal de la UE: Pàgina web oficial de la institució que proporciona l’accés a la informació o els serveis que ofereix la Unió Europea: sobre el seu funcionament, les notícies i esdeveniments, i enllaços als llocs web de les seves institucions i agències.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
Estadístiques
Eurostat: Pàgina web a nivell internacional d'informació estadística dels països que formen part de la Unió Europea.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Estadística
Annual Macro-Economic Database (AMECO): Base de dades macroeconòmica elaborada per la Comissió Europea (European Commission's Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN)).
Accés lliure
Anglès
Estadística
EcoBolsa: Pàgina web a nivell internacional amb informació relativa al mercat bursàtil.
Accés lliure
Anglès
Estadístiques

World Development Indicators: Base de dades a nivell internacional editada pel Banc Mundial que recull dades estadístiques de tots els països des de 1960 fins a l'actualitat. Les dades poden exportar-se a diferents formats: csv, excel, taules...

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Recopilació de recursos

ESADEKnowledge: Pàgina web d'informació empresarial elaborada i gestionada pel Centre d'Informació Empresarial (CIE) d'ESADE. Aporta informació (monogràfics, enllaços d'empreses, novetats, recomanacions, selecció d'articles de premsa...) per a orientar-se, entendre i aprofundir en l'entorn econòmic, els sectors, les empreses i els productes a Espanya, així com per a iniciar-se en altres mercats.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

Latin American Network Information Center (LANIC): Pàgina web a nivell internacional que ofereix l’accés a recursos d’informació a Internet relatius a Llatinoamèrica.

Accés lliure
Anglès
Recopilació de recursos

RFE – Resources for Economists on the Internet: Pàgina web a nivell internacional de recursos de diversos àmbits dins l'economia i empresa, i segons tipologies documentals recopilats per la American Economic Association.

Accés lliure
Anglès
Text Complet

Economyweb: Pàgina web a nivell internacional d’informació econòmica i financera. Organitza la informació a partir de grans blocs, tots relacionats amb el món econòmic: la terra, el clima, Internet, l’espai i l’economia social, global i financera. Inclou enllaços a recursos relacionats.

Accés lliure
Anglès
Text complet

International Data Base: Pàgina web a nivell internacional amb informació estadística de dades demogràfiques, socioeconòmiques de països i àrees de tot el món.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet
Estadístiques

World Factbook: Base de dades a nivell internacional que proporciona informació geogràfica, econòmica, social, política, etc., de molts països d'arreu del món.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Cercadors acadèmics

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

BASE - Bielefeld Academic Search Engine: Cercador de literatura científica que indexa les metadades de documents inclosos a repositoris institucionals, col·leccions digitals, etc. Es pot accedir al text complet del 60% dels documents indexats, aproximadament.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
 

Microsoft Academic: Cercador de literatura científica de totes les àrees del coneixement. Proporciona el text complet dels documents quan són d'accés obert.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Bases de dades multidisciplinàries

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Dialnet: Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes, jurídiques i socials. Proporciona l'accés a sumaris de revistes, llibres i tesis doctorals, entre d'altres publicacions. En cas que les publicacions siguin d'accés obert es pot obtenir el text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Anglès Referència bibliogràfica
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Web of Science: Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix l'accés a resums d'autor i índexs de citacions internacionals.

Conté les següents bases de dades:

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.

La UIB té en subscripció: 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà i català
Referència bibliogràfica
Text complet

ÍnDICEs CSIC: Información y Documentación de la Ciencia en España és una base de dades que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats a revistes científiques espanyoles des dels anys 70.
Elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

* Integra el contingut de les antigues bases de dades ISOC, ICYT i IME.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Repositoris i agregadors

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

RECERCAT: Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
RECOLECTA: Plataforma de repositoris científics nacionals. Proporciona l'accés obert a treballs d'investigació desenvolupats a institucions acadèmiques espanyoles per facilitar-ne la visibilitat. El projecte neix de la col·laboració, des de 2007, entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
OpenDOAR: Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l'accés lliure al text complet de les publicacions de caràcter científic, tant institucionals com temàtics.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà i portuguès
Text complet
LA Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia: Repositori institucional que dona visibilitat a la producció científica de nou països d'Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic i Perú. Integra articles científics, tesis doctorals i treballs acadèmics provinents d'universitats i institucions de recerca. Promou l'accés obert i gratuït al text complet dels documents.

Altres recursos: Biblioteques digitals

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Biblioteca Digital Hispánica: Recurs en línia que ofereix l'accés lliure i gratuït a documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Conté llibres des del segle XV al XIX, manuscrits, mapes, gravats, fotografies, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Hemeroteca Digital: Proporciona l'accés a la col·lecció digital de premsa històrica i revistes que es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispánica, que té com a objectiu la difusió a través d'Internet del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Ampli projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i de l'aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Hispana: Directori de recursos digitals d'institucions espanyoles. Hispana reuneix col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus, fonamentalment.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure Multilingüe Text complet Multimèdia

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, enregistraments, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa. Elaborada per la Comissió Europea de la Societat de la Informació i Mitjans (EC i2010 Iniciativa de Biblioteques Digitals).

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

World Digital Library: Biblioteca digital internacional que proporciona l'accés a través d'Internet, de forma gratuïta i en format multilingüe, a materials fonamentals (llibres, mapes, manuscrits, partitures, fotografies, etc.) de cultures de tot el món. És un projecte de la Library of Congress, amb la col·laboració de la Unesco, que té entre els seus objectius promoure l'enteniment internacional i intercultural i augmentar el volum i la varietat dels continguts culturals a Internet.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Francès
Text complet Multimèdia

Gallica: Biblioteca digital de caràcter patrimonial de la Bibliothèque nationale de France. Ofereix textos de caràcter multidisciplinari (història, literatura, ciències, filosofia, dret, economia, ciències polítiques, etc.), i disposa de diferents col·leccions temàtiques.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Revistes electròniques per editor

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Wiley Online Library: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Revistes electròniques d'accés obert

Accés lliure
Castellà i anglès
Text complet

DOAJ - Directory of Open Acces Journals: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d'Open Access en diversos idiomes i matèries.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Proporciona l'accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d'àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.

Accés lliure
Català
Text complet

RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert: Proporciona l’accés al dipòsit cooperatiu dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Des de 2006.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Llibres electrònics

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

eBook Collection (EBSCOhost): Plataforma de llibres electrònics de temàtica multidisciplinària. Els llibres d'aquesta col·lecció poden descarregar-se. Per poder descarregar el llibre és necessari estar registrat com a usuari Ebscohost.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

SpringerLink e-Books: Proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de llibres de temàtica multidisciplinària publicats per SpringerVerlag i Kluwer.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Ebook Central (ProQuest): Plataforma d'accés a llibres electrònics multidisciplinaris a text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accedeix a totes les col·leccions

Altres recursos: Tesis doctorals

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Teseo: Base de dades que conté les referències de les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. 
Des de 1976.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa: Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats d'algunes comunitats autònomes, inclosa la Universitat de les Illes Balears. Permet la consulta remota a través d'internet al text complet de les tesis.
 

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Dialnet - Portal Tesis: Portal d'accés obert de tesis produïdes a universitats espanyoles.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Xarxa internacional de biblioteques digitals de tesis doctorals que permet la consulta al text complet de les tesis. La UIB participa en aquest projecte juntament amb les universitats catalanes a través de TDX, que forma part de la NDLTD.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

DART-Europe E-theses Portal: Portal d'accés a tesis doctorals electròniques catalogades a repositoris europeus. Permet la cerca dels documents per termes o bé per índex d'universitats, de col·lecció i de països.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Patents

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Derwent Innovations Index: Base de dades que proporciona una visió global de les patents existents. Ofereix més de deu milions d'invencions bàsiques des de 1963 (18 milions de patents en total) de més de 40 autoritats emissores de patents. Aquest recurs dona als usuaris una visió de conjunt extensa i internacional d'invencions en tres categories: química, enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria mecànica.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Google Patents: Cercador de Google que indexa patents.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Espacenet – Europe’s Network of Patent Database: Base de dades bibliogràfica. Accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l'Oficina Europea de Patents i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Patentscope: Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a les sol·licituds de patents del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (CTP) i als documents de patents d'oficines nacionals i regionals participants.

 

Eines útils

Ajuda

Accedeix a manuals, tutorials i consells que poden ser útils per al desenvolupament del teu treball o investigació.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica.


Et permet organitzar la teva informació bibliogràfica i la teva recerca, generar bibliografies de manera automàtica, trobar documents rellevants de la teva àrea d’interès i importar documents d’altres plataformes, i col·laborar amb altres usuaris en línea.

 Citar

Segueix les pautes que t’ajudaran a citar correctament la bibliografia que acompanya el teu treball o investigació.

rss Subscriu-te! Aquí trobaràs els nous títols afegits al catàleg. La biblioteca t'ofereix en format RSS les novetats bibliogràfiques per àrees temàtiques. Cerca la teva matèria i estaràs informat de les darreres adquisicions de la biblioteca.

 

 

Per a més informació...

Demana