Escoltar

Guia temàtica de Dret

Recursos de Dret

Selecció de recursos especialitzats que us ajudaran en la recerca d'informació de la vostra àrea d'interès. També podeu accedir a recursos generals i multidisciplinaris per complementar la cerca.

Recursos especialitzats de l'àrea temàtica

  
Accés restringit
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
Vlex Global: Base de dades a nivell nacional que proporciona l'accés a revistes i llibres, models de contracte i formularis, notícies jurídiques i bases de dades de convenis col·lectius.

Des de 1998.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

La Ley Digital 360: Sistema Integral d'Informació Jurídica en línia que proporciona accés al text complet dels articles publicats a les revistes de l'editorial LA LEY. Combina un ampli contingut documental, actualitzat a temps real, amb una avançada tecnologia i amb un software senzill i intuitiu. Conté el DIARIO LA LEY, calculadores legals, guies jurídiques, etc.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

 

La Ley. Publicaciones: Plataforma a nivell nacional de publicacions especialitzades en dret. Proporciona accés online a algunes de les revistes especialitzades i a bases de dades.

 Accés restringit
Castellà
Text complet

Proview Thomson Reuters: Plataforma que proporciona accés als títols de les revistes de l'editorial Aranzadi que la biblioteca té en subscripció i als llibres electrònics que ha adquirit.

Guia d'ús - Ajuda

 Accés restringit
Castellà
Text complet

CISS360 Laboral: Base de dades a nivell nacional especialitzada en matèria laboral, seguretat social i convenis col·lectius.

Guia d'ús - Ajuda

 Accés restringit
Castellà
Text complet

CISS360 Fiscal: Base de dades a nivell nacional especialitzada en informació fiscal i tributària.

Guia d'ús - Ajuda

 Accés restringit
Castellà
Text complet
Cronus 4+ Plus: Sistema que integra quatre bases de dades: Jurisprudència, Doctrina i Consultes, Formularis i Legislació. Conté també una biblioteca digital.
Accés restringit
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Sepinnet: Base de dades a nivell nacional que proporciona l'accés a jurisprudència, legislació, doctrina, formularis, consultes i articles. Conté les següents bases de dades i revistes en paper: Arrendamientos Urbanos, Familia, Penal, Procesal, Propiedad Horizontal, Tráfico i Violencia Doméstica (només edició electrònica).

Accés restringit
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

 

Iustel: Base de dades a nivell nacional de legislació que proporciona l'accés online a algunes de les revistes especialitzades en dret.

Accés lliure
Castellà
Text complet
CENDOJ - Centro de Documentación Judicial: Base de dades a nivell nacional que proporciona l'accés a les sentències i altres resolucions de l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, els Tribunals Superiors de Justícia i les Audiències Provincials.
Accés lliure
Castellà
Text complet

CALEX: Base de dades a nivell nacional elaborada pel Senat. Conté la normativa autonòmica amb rang de llei i la normativa estatal referida a les comunitats autònomes.

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

EUR-LEX: Base de dades a nivell internacional que proporciona l’accés a les publicacions de la Unió Europea: Diari Oficial, tractats, legislació, jurisprudència, etc.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Francès
Referència bibliogràfica
Text complet

PARLINE: Base de dades dels Parlaments Nacionals. Ofereix informació general sobre cada una de les cambres dels parlaments dels diferents països. Conté descripcions del sistema electoral, resultats de les eleccions més recents i informació sobre la presidència de cada cambra.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

UNESDOC: Base de dades a nivell internacional que proporciona l’accés a documents tècnics (documents de treball, conferències, etc.), documents dels òrgans de govern (resolucions i decisions de la Conferència General i Consell executiu), discursos. També conté documents a text complet de les obres publicades per la UNESCO que ja es troben exhaurides. Elaborada per la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

UNBISnet: Pàgina web a nivell internacional que proporciona l'accés a referències bibliogràfiques de les publicacions editades per les Nacions Unides així com d'altres documents externs. A més a més, UNBISnet proporciona l'accés a altres recursos documentals. Elaborada per les Nacions Unides.

Accés lliure
Anglès
Francès
Referència bibliogràfica
Text complet

Congress.gov: Pàgina web a nivell internacional que proporciona l’accés a informació sobre les lleis aprovades als Estats Units i altres temes relacionats amb la constitució i legislació. Elaborada per la Library of Congress.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

 

Biblioteca Jurídica Virtual (BJV): Biblioteca virtual de la UNAM (Mèxic) on es poden consultar a text complet publicacions periòdiques i llibres electrònics de dret.

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet
Pórtico legal: Pàgina web a nivell nacional que proporciona l’accés a diferents seccions com legislació, jurisprudencia, directoris professionals, articles doctrinals, notícies, guies legals i enllaços a recursos jurídics.
 

BASES DE DADES D’ÀREES RELACIONADES

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Academic Search Premier (EBSCOhost): Base de dades a nivell internacional multidisciplinar que recull publicacions de ciència en general, ciències socials i humanitats.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Estadístiques

IN-RECJ - Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas: Índex d'impacte de revistes espanyoles de ciències jurídiques. Elaborat per Grupo de Investigación EC³ - Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (Universidad de Granada).

Anys 2001-2010.

Accés lliure
Castellà
Català
Referència bibliogràfica
Text complet

Legislació i Jurisprudència europea: Base de dades a nivell internacional que proporciona l'accés a reglaments, directrius, decisions, assumptes (TJ) i documents COM a nivell europeu. Elaborada per El Diario Oficial de la Unión Europea.

Des de 1959.

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
JuriGlobe - Grupo de Investigación sobre los sistemas jurídicos en el mundo: Base de dades a nivell internacional que proporciona l'accés als sistemes jurídics del món, els idiomes oficials que utilitzen i les més importants convencions i altres instruments comercials multilaterals.
Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
Gestor documental sobre Derechos Humanos: Pàgina web a nivell nacional que proporciona l’accés en matèria de Drets Humans a referències legals, doctrinals, jurisprudencials i defensorials. Elaborada per la Universidad de Alcalá i l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Accés lliure
Anglès
Text complet

SocArXiv: Repositori d'accés obert de ciències socials, arts i humanitats, dret i educació. El servidor proporciona una plataforma lliure perquè els investigadors puguin aportar preprints, working papers, articles publicats, etc.

Guia d'ús - Ajuda

 

BUTLLETINS I PUBLICACIONS OFICIALS

Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE: Accés a la informació apareguda en els butlletins. Elaborat pel Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España.

Des de 1995.
Accés lliure
Castellà
Text complet
BOE - Abogacía del Estado: Selecció de dictàmens i escrits judicials elaborats pels advocats de l'Estat, tant de l'Abogacía General del Estado com de les distintes Abogacías del Estado.

Des de 1997.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE – Anuncios: Base de dades que proporciona informació de la secció V del BOE sobre contractes, adjudicacions d'obres, serveis, subhastes, assistència i gestió de serveis públics. Es pot consultar la informació referida al termini de presentació de la documentació per concursar, lloc de presentació, obertura de pliques, import del concurs., etc…

Des de 1995.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE – Gazeta: És la base de dades que conté la col·lecció històrica del Diario Oficial des de 1661. Ofereix les disposicions i notícies publicades en els diaris oficials abans de l'actual Boletín Oficial del Estado i dels textos digitalitzats.

Anys 1661-1959.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE – Legislación: Base de dades que conté normativa estatal publicada al BOE des de 1960, normes de les comunitats autònomes des de 1980, sentències del Tribunal Constitucional i normativa europea des de 1952.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE - Jurisprudencia Constitucional: Resolucions dictades pel Tribunal Constitucional (Sentencias y Autos) publicades a la col·lecció de "Jurisprudencia Constitucional", editada pel "Boletín Oficial del Estado" i el Tribunal Constitucional.

Des de 1980.
Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE - Otras disposiciones: Accés a la informació de la secció III del BOE: Ajudes i subvencions, Beques, Cartes de Servei, Centres d'educació, Concessions administratives, Convenis col·lectius d'àmbit general, Convenis amb Comunitats Autònomes, Convenis de col·laboració, Cursos del MAP, Declaració de béns d'interès nacional, Declaracions d'impacte ambiental, Fundacions, Homologacions, Índex de préstecs hipotecaris, Indults, Mercat de divises, Normes UNE, Plans d'estudi, Premis nacionals, Resultats de la Loteria... 

Des de 1995.
Accés lliure
Castellà
Text complet

BOE – Personal: Base de dades de convocatòries i resolucions, concursos, ofertes d'ocupació pública, nomenaments i incidències del personal de l'Administració.

Des de 1995.
Accés lliure
Castellà
Català
Text complet

BOIB – Butlletí Oficial de les Illes Balears: Proporciona tota la informació apareguda en els butlletins.

Des de 1997
Accés lliure
Castellà
Text complet

Butlletins oficials - Comunitats Autònomes: Pàgina web a nivell nacional que proporciona l'accés tots els Butlletins oficials de les Comunitats Autònomes. Elaborada per l’Agencia Estatal BOE.

Accés lliure
Castellà
Text complet

Publicaciones oficiales (Senado, Congreso de los Diputados, Cortes Generales): Pàgina web a nivell nacional que proporciona l'accés als butlletins oficials i diaris de sessions del Senat, el Congrés dels Diputats i les Corts Generals.

Accés lliure
Castellà
Text complet

Publicaciones - Congreso de los Diputados: Publicacions oficials i catàleg de les Corts Generals, del Congrés dels Diputats, del Senat espanyol i de les iniciatives legislatives, projectes i propostes de llei. Elaborat pel Congreso de los Diputados.

Accés lliure
Castellà
Text complet

IBooF: Base de dades a nivell nacional que proporciona l'accés als butlletins oficials de l'Estat.

 

Altres recursos: Cercadors acadèmics

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

BASE - Bielefeld Academic Search Engine: Cercador de literatura científica que indexa les metadades de documents inclosos a repositoris institucionals, col·leccions digitals, etc. Es pot accedir al text complet del 60% dels documents indexats, aproximadament.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
 

Microsoft Academic: Cercador de literatura científica de totes les àrees del coneixement. Proporciona el text complet dels documents quan són d'accés obert.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Bases de dades multidisciplinàries

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Dialnet: Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes, jurídiques i socials. Proporciona l'accés a sumaris de revistes, llibres i tesis doctorals, entre d'altres publicacions. En cas que les publicacions siguin d'accés obert es pot obtenir el text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Anglès Referència bibliogràfica
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Web of Science: Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix l'accés a resums d'autor i índexs de citacions internacionals.

Conté les següents bases de dades:

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.

La UIB té en subscripció: 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà i català
Referència bibliogràfica
Text complet

ÍnDICEs CSIC: Información y Documentación de la Ciencia en España és una base de dades que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats a revistes científiques espanyoles des dels anys 70.
Elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

* Integra el contingut de les antigues bases de dades ISOC, ICYT i IME.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Repositoris i agregadors

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

RECERCAT: Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
RECOLECTA: Plataforma de repositoris científics nacionals. Proporciona l'accés obert a treballs d'investigació desenvolupats a institucions acadèmiques espanyoles per facilitar-ne la visibilitat. El projecte neix de la col·laboració, des de 2007, entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
OpenDOAR: Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l'accés lliure al text complet de les publicacions de caràcter científic, tant institucionals com temàtics.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà i portuguès
Text complet
LA Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia: Repositori institucional que dona visibilitat a la producció científica de nou països d'Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic i Perú. Integra articles científics, tesis doctorals i treballs acadèmics provinents d'universitats i institucions de recerca. Promou l'accés obert i gratuït al text complet dels documents.

Altres recursos: Biblioteques digitals

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Biblioteca Digital Hispánica: Recurs en línia que ofereix l'accés lliure i gratuït a documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Conté llibres des del segle XV al XIX, manuscrits, mapes, gravats, fotografies, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Hemeroteca Digital: Proporciona l'accés a la col·lecció digital de premsa històrica i revistes que es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispánica, que té com a objectiu la difusió a través d'Internet del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Ampli projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i de l'aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Hispana: Directori de recursos digitals d'institucions espanyoles. Hispana reuneix col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus, fonamentalment.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure Multilingüe Text complet Multimèdia

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, enregistraments, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa. Elaborada per la Comissió Europea de la Societat de la Informació i Mitjans (EC i2010 Iniciativa de Biblioteques Digitals).

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

World Digital Library: Biblioteca digital internacional que proporciona l'accés a través d'Internet, de forma gratuïta i en format multilingüe, a materials fonamentals (llibres, mapes, manuscrits, partitures, fotografies, etc.) de cultures de tot el món. És un projecte de la Library of Congress, amb la col·laboració de la Unesco, que té entre els seus objectius promoure l'enteniment internacional i intercultural i augmentar el volum i la varietat dels continguts culturals a Internet.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Francès
Text complet Multimèdia

Gallica: Biblioteca digital de caràcter patrimonial de la Bibliothèque nationale de France. Ofereix textos de caràcter multidisciplinari (història, literatura, ciències, filosofia, dret, economia, ciències polítiques, etc.), i disposa de diferents col·leccions temàtiques.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Revistes electròniques per editor

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Wiley Online Library: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Revistes electròniques d'accés obert

Accés lliure
Castellà i anglès
Text complet

DOAJ - Directory of Open Acces Journals: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d'Open Access en diversos idiomes i matèries.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Proporciona l'accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d'àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.

Accés lliure
Català
Text complet

RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert: Proporciona l’accés al dipòsit cooperatiu dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Des de 2006.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Llibres electrònics

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

eBook Collection (EBSCOhost): Plataforma de llibres electrònics de temàtica multidisciplinària. Els llibres d'aquesta col·lecció poden descarregar-se. Per poder descarregar el llibre és necessari estar registrat com a usuari Ebscohost.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

SpringerLink e-Books: Proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de llibres de temàtica multidisciplinària publicats per SpringerVerlag i Kluwer.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Ebook Central (ProQuest): Plataforma d'accés a llibres electrònics multidisciplinaris a text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accedeix a totes les col·leccions

Altres recursos: Tesis doctorals

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Teseo: Base de dades que conté les referències de les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. 
Des de 1976.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa: Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats d'algunes comunitats autònomes, inclosa la Universitat de les Illes Balears. Permet la consulta remota a través d'internet al text complet de les tesis.
 

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Dialnet - Portal Tesis: Portal d'accés obert de tesis produïdes a universitats espanyoles.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Xarxa internacional de biblioteques digitals de tesis doctorals que permet la consulta al text complet de les tesis. La UIB participa en aquest projecte juntament amb les universitats catalanes a través de TDX, que forma part de la NDLTD.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

DART-Europe E-theses Portal: Portal d'accés a tesis doctorals electròniques catalogades a repositoris europeus. Permet la cerca dels documents per termes o bé per índex d'universitats, de col·lecció i de països.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Patents

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Derwent Innovations Index: Base de dades que proporciona una visió global de les patents existents. Ofereix més de deu milions d'invencions bàsiques des de 1963 (18 milions de patents en total) de més de 40 autoritats emissores de patents. Aquest recurs dona als usuaris una visió de conjunt extensa i internacional d'invencions en tres categories: química, enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria mecànica.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Google Patents: Cercador de Google que indexa patents.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Espacenet – Europe’s Network of Patent Database: Base de dades bibliogràfica. Accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l'Oficina Europea de Patents i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Patentscope: Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a les sol·licituds de patents del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (CTP) i als documents de patents d'oficines nacionals i regionals participants.

 

Eines útils

Ajuda

Accedeix a manuals, tutorials i consells que poden ser útils per al desenvolupament del teu treball o investigació.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica.


Et permet organitzar la teva informació bibliogràfica i la teva recerca, generar bibliografies de manera automàtica, trobar documents rellevants de la teva àrea d’interès i importar documents d’altres plataformes, i col·laborar amb altres usuaris en línea.

 Citar

Segueix les pautes que t’ajudaran a citar correctament la bibliografia que acompanya el teu treball o investigació.

rss Subscriu-te! Aquí trobaràs els nous títols afegits al catàleg. La biblioteca t'ofereix en format RSS les novetats bibliogràfiques per àrees temàtiques. Cerca la teva matèria i estaràs informat de les darreres adquisicions de la biblioteca.

 

 

Per a més informació...

Demana