Escoltar

Guia temàtica de Ciències de la Salut

Recursos de Ciències de la Salut

Selecció de recursos especialitzats que us ajudaran en la recerca d'informació de la vostra àrea d'interès. També podeu accedir a recursos generals i multidisciplinaris per complementar la cerca.

Recursos especialitzats de l'àrea temàtica

 

Fletxa vermellaCom fer una cerca a Ciències de la Salut

Accés lliure
Castellà, Anglès i Portuguès

DeCS: Vocabulari controlat trilingüe, desenvolupat a partir del MeSH (Medical Subject Headings), i creat com un llenguatge únic per a la indexació i recuperació de la informació bibliogràfica en Ciències de la Salut. Elaborat per BIREME.
Des del 1982.
Guia d’ús - Ajuda

 

BASES DE DADES DE CARÀCTER CLÍNIC

Accés lliure
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

PubMed/Medline: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp de la medicina, oncologia, infermeria, odontologia, veterinària, salut pública i ciències preclíniques. Elaborada per la National Library of Medicine (NLM).
Des de 1966.

Guia d’ús - Ajuda (elaborada per Fisterra)

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

IBECS - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (BVS): Base de dades que recull les publicacions nacionals en els diferents camp de les ciències de la salut: des de medicina (inclou salut pública, epidemiologia i administració sanitària), farmàcia, veterinària, psicologia, odontologia i infermeria. 
Des de 2001.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

CINAHL with Full Text (EBSCOhost): Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp de la infermeria i ciències de la salut.
Des de 1975.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet
 
Nursing@Ovid: Base de dades d'infermeria i disciplines sanitàries. Compta amb un tesaure mèdic de la base de dades Ovid Nursing Database. Destaca l'accés complet d'alguns dels títols de revistes més importants de l'editorial Lippincott, com la revista Nursing Research.
Accés lliure
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

NLM - National Library of Medicine: Proporciona l’accés a les bases de dades a nivell internacional que produeix la NLM de totes les àrees de biomedicina i assistència mèdica.
Accés al llistat de les bases de dades.
Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Imatges 3D

Visible Body: Visible Body és un conjunt de programes en línia que cobreix l'Anatomia, la Fisiologia, la musculatura, l'esquelet i el sistema circulatori a través de mòduls interactius en 3D, animacions, qüestionaris i molt més.
 

Accés restringit
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Cuiden Plus: Base de dades que recull publicacions en el camp de la infermeria espanyola i llatinoamericana. Inclou l’Index d’Impacte de les revistes. En aquesta versió incorpora informació en Investigació Qualitativa, Enfermeria Basada en l’Evidència, i Història, així com una hemeroteca virtual de revistes d’infermeria a text complet.
Des de 1986.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud: Base de dades que proporciona l’accés a informació mèdica llatinoamericana.
Des de 1980.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Scielo: Base de dades que proporciona l’accés als articles de revistes científiques, desenvolupada per respondre a les necessitats de la comunicació científica als països en vies de desenvolupament i particularment d'Amèrica Llatina i el Carib.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

WHOLIS – Sistema d’Informació de la Biblioteca de la OMS: Base de dades a nivell internacional que recull les publicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Des de 1948.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà
Vídeos

Acland's Video Atlas of Human Anatomy: Vídeos d'anatomia humana organitzats en cinc volums. Cada volum ofereix una cobertura exhaustiva dels ossos, músculs, articulacions, etc. Proporciona informació bàsica com a suplement a l'aprenentatge i a l'ensenyament tant a l'aula com a la pràctica.

Guia d’ús - Ajuda

 

BASES DE DADES DE REVISIONS I GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

Cochrane Library Plus: Proporciona l’accés a un conjunt de base de dades sobre Medicina Basada en l’Evidència a nivell internacional. Conté la traducció a l’espanyol de revisions sistemàtiques completes i altres documents rellevants.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet 

PEDro – Physiotherapy Evidence Database: Base de dades sobre Fisioteràpia basada en l’evidència a nivell internacional. Conté assaigs clínics, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica.

Guia d’ús - Ajuda

 

BASES DE DADES D’ÀREES RELACIONADES

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica

Abstracts in Social Gerontology: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp de la gerontologia social.
Des de 1990

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet 

Academic Search Ultimate: Base de dades a nivell internacional multidisciplinar que recull publicacions de ciència en general, ciències socials i humanitats.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica
Text complet

DESASTRES: Base de dades que proporciona l’accés a informació mèdica llatinoamericana. Produïda per Acervo del Centro de Documentación de Desastres.

Guia d’ús - Ajuda

 

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

 

 

PsycARTICLES: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en els diferents camps de la psicologia i ciències afins. Elaborada per l'American Psychological Association (APA).

Guia d'ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

PsycINFO – Psychological Abstracts: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en els diferents camps de la psicologia i ciències afins (medicina, psiquiatria, infermeria, fisiologia i lingüística). Elaborada per l’American Psychological Association (APA).
Des de 1872.

Guia d’ús - Ajuda 

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica

Social Work Abstracts: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp del treball social i temes relacionats. Elaborada per la National Association of Social Workers (NASW).
Des de 1968.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

SPORTDiscus: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en l’àmbit de l’esport i la medicina esportiva.
Des de 1985.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica

Violence & Abuse Abstracts: Base de dades a nivell internacional que recull les publicacions de les àrees relacionades amb la violència i l'assetjament, inclosos la violència familiar, l'assetjament sexual, l'abús emocional, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 

BASES DE DADES D’HISTÒRIA EN CIÈNCIES DE LA SALUT

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica

Bibliografia Històrica de la Ciència i la Tècnica a Espanya: Base de dades a nivell nacional que pretén recollir totes les publicacions sobre història de la ciència i de la tècnica editades a Espanya o realitzades per autors espanyols. Creada per l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero de la Universitat de València.
Des de 1988. 

 

Accés lliure
Castellà
Referència bibliogràfica

HISA – Base Bibliográfica de Historia de Salud Pública de América Latina y el Caribe (BVS): Base de dades a nivell internacional sobre història de la salut pública a Llatinoamèrica. 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Referència bibliogràfica

Internet Resources - American Association for the History of Nursing: Proporciona l’accés a una àmplia recopilació de recursos web sobre la història de l’infermeria.

Guia d’ús - Ajuda
 

 ALTRES RECURSOS D'INTERÈS
Accés restringit
Castellà
Text complet

CIBERINDEX - Hemeroteca Virtual Cantárida: Proporciona l’accés al text complet de les revistes d'infermeria de la Fundación Index.
Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Nature: Proporciona l'accés al text complet de les revistes de l'editorial Nature Publishing.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

Fisterra: Portal que proporciona l'accés a informació mèdica adreçada especialment a professionals d'Atenció Primària, orientada a la consulta i a la formació.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet

Free Medical Journals: Proporciona l'accés al text complet de més de 800 revistes mèdiques gratuïtes. Es poden consultar per ordre alfabètic, per especialitats o per llengua de publicació.

Accés lliure
Castellà i Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Bibliosalut - Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears: Projecte cooperatiu entre la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) coordinat pel Servei de Documentació Biomèdica de les Illes Balears. Proporciona l’accés a la informació i documentació subscrita per Bibliosalut.

 Accés lliure
Castellà, anglès i portuguès
Referència bibliogràfica
Text Complet
 

Biblioteca Virtual en Salud – BVS: Cercador que reuneix en un mateix portal els millors recursos nacionals i internacionals disponibles a Internet en Ciències de la Salut i àrees multidisciplinàries associades.
 

Permet la cerca integrada a diferents recursos entre els que destaquen:

  • IBECS
  • DESASTRES
  • LILACS
  • WHOLIS
  • HISA
  • SCIELO

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català i Castellà
Text complet

Scientia - Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut: Plataforma digital d'accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, investigadors i docents que presten serveis en les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Cercadors acadèmics

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

BASE - Bielefeld Academic Search Engine: Cercador de literatura científica que indexa les metadades de documents inclosos a repositoris institucionals, col·leccions digitals, etc. Es pot accedir al text complet del 60% dels documents indexats, aproximadament.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
 

Microsoft Academic: Cercador de literatura científica de totes les àrees del coneixement. Proporciona el text complet dels documents quan són d'accés obert.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Bases de dades multidisciplinàries

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Dialnet: Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes, jurídiques i socials. Proporciona l'accés a sumaris de revistes, llibres i tesis doctorals, entre d'altres publicacions. En cas que les publicacions siguin d'accés obert es pot obtenir el text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Anglès Referència bibliogràfica
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Web of Science: Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix l'accés a resums d'autor i índexs de citacions internacionals.

Conté les següents bases de dades:

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.

La UIB té en subscripció: 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà i català
Referència bibliogràfica
Text complet

ÍnDICEs CSIC: Información y Documentación de la Ciencia en España és una base de dades que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats a revistes científiques espanyoles des dels anys 70.
Elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

* Integra el contingut de les antigues bases de dades ISOC, ICYT i IME.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Repositoris i agregadors

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

RECERCAT: Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
RECOLECTA: Plataforma de repositoris científics nacionals. Proporciona l'accés obert a treballs d'investigació desenvolupats a institucions acadèmiques espanyoles per facilitar-ne la visibilitat. El projecte neix de la col·laboració, des de 2007, entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
OpenDOAR: Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l'accés lliure al text complet de les publicacions de caràcter científic, tant institucionals com temàtics.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà i portuguès
Text complet
LA Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia: Repositori institucional que dona visibilitat a la producció científica de nou països d'Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic i Perú. Integra articles científics, tesis doctorals i treballs acadèmics provinents d'universitats i institucions de recerca. Promou l'accés obert i gratuït al text complet dels documents.

Altres recursos: Biblioteques digitals

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Biblioteca Digital Hispánica: Recurs en línia que ofereix l'accés lliure i gratuït a documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Conté llibres des del segle XV al XIX, manuscrits, mapes, gravats, fotografies, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Hemeroteca Digital: Proporciona l'accés a la col·lecció digital de premsa històrica i revistes que es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispánica, que té com a objectiu la difusió a través d'Internet del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Ampli projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i de l'aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Hispana: Directori de recursos digitals d'institucions espanyoles. Hispana reuneix col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus, fonamentalment.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure Multilingüe Text complet Multimèdia

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, enregistraments, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa. Elaborada per la Comissió Europea de la Societat de la Informació i Mitjans (EC i2010 Iniciativa de Biblioteques Digitals).

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

World Digital Library: Biblioteca digital internacional que proporciona l'accés a través d'Internet, de forma gratuïta i en format multilingüe, a materials fonamentals (llibres, mapes, manuscrits, partitures, fotografies, etc.) de cultures de tot el món. És un projecte de la Library of Congress, amb la col·laboració de la Unesco, que té entre els seus objectius promoure l'enteniment internacional i intercultural i augmentar el volum i la varietat dels continguts culturals a Internet.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Francès
Text complet Multimèdia

Gallica: Biblioteca digital de caràcter patrimonial de la Bibliothèque nationale de France. Ofereix textos de caràcter multidisciplinari (història, literatura, ciències, filosofia, dret, economia, ciències polítiques, etc.), i disposa de diferents col·leccions temàtiques.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Revistes electròniques per editor

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Wiley Online Library: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Revistes electròniques d'accés obert

Accés lliure
Castellà i anglès
Text complet

DOAJ - Directory of Open Acces Journals: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d'Open Access en diversos idiomes i matèries.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Proporciona l'accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d'àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.

Accés lliure
Català
Text complet

RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert: Proporciona l’accés al dipòsit cooperatiu dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Des de 2006.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Llibres electrònics

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

eBook Collection (EBSCOhost): Plataforma de llibres electrònics de temàtica multidisciplinària. Els llibres d'aquesta col·lecció poden descarregar-se. Per poder descarregar el llibre és necessari estar registrat com a usuari Ebscohost.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

SpringerLink e-Books: Proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de llibres de temàtica multidisciplinària publicats per SpringerVerlag i Kluwer.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Ebook Central (ProQuest): Plataforma d'accés a llibres electrònics multidisciplinaris a text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accedeix a totes les col·leccions

Altres recursos: Tesis doctorals

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Teseo: Base de dades que conté les referències de les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. 
Des de 1976.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa: Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats d'algunes comunitats autònomes, inclosa la Universitat de les Illes Balears. Permet la consulta remota a través d'internet al text complet de les tesis.
 

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Dialnet - Portal Tesis: Portal d'accés obert de tesis produïdes a universitats espanyoles.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Xarxa internacional de biblioteques digitals de tesis doctorals que permet la consulta al text complet de les tesis. La UIB participa en aquest projecte juntament amb les universitats catalanes a través de TDX, que forma part de la NDLTD.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

DART-Europe E-theses Portal: Portal d'accés a tesis doctorals electròniques catalogades a repositoris europeus. Permet la cerca dels documents per termes o bé per índex d'universitats, de col·lecció i de països.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Patents

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Derwent Innovations Index: Base de dades que proporciona una visió global de les patents existents. Ofereix més de deu milions d'invencions bàsiques des de 1963 (18 milions de patents en total) de més de 40 autoritats emissores de patents. Aquest recurs dona als usuaris una visió de conjunt extensa i internacional d'invencions en tres categories: química, enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria mecànica.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Google Patents: Cercador de Google que indexa patents.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Espacenet – Europe’s Network of Patent Database: Base de dades bibliogràfica. Accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l'Oficina Europea de Patents i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Patentscope: Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a les sol·licituds de patents del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (CTP) i als documents de patents d'oficines nacionals i regionals participants.

 

Eines útils

Ajuda

Accedeix a manuals, tutorials i consells que poden ser útils per al desenvolupament del teu treball o investigació.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica.


Et permet organitzar la teva informació bibliogràfica i la teva recerca, generar bibliografies de manera automàtica, trobar documents rellevants de la teva àrea d’interès i importar documents d’altres plataformes, i col·laborar amb altres usuaris en línea.

 Citar

Segueix les pautes que t’ajudaran a citar correctament la bibliografia que acompanya el teu treball o investigació.

rss Subscriu-te! Aquí trobaràs els nous títols afegits al catàleg. La biblioteca t'ofereix en format RSS les novetats bibliogràfiques per àrees temàtiques. Cerca la teva matèria i estaràs informat de les darreres adquisicions de la biblioteca.

 

 

Per a més informació...

Demana