Escoltar

Guia temàtica d'Arquitectura

Recursos d'Arquitectura

Selecció de recursos especialitzats que us ajudaran en la recerca d'informació de la vostra àrea d'interès. També podeu accedir a recursos generals i multidisciplinaris per complementar la cerca.

Recursos especialitzats de l'àrea temàtica

 

BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS

Accés lliure 
Anglès 
Recopilació de recursos

Architecture Web Resources: Base de dades a nivell internacional que ofereix tot tipus de recursos sobre arquitectura, urbanisme i edificació. Elaborat per la Biblioteca d’Arquitectura de la Universitat de Nevada.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

ArchINFORM: Base de dades a nivell internacional que recull els principals projectes arquitectònics, realitzats o no, arquitectes i edificis del passat i el present amb especial atenció a l’arquitectura del segle XX.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Architonic: Base de dades a nivell internacional que ofereix recursos d’arquitectura i disseny. Conté un catàleg de novetats i tendències, un de productes i materials i un altre d’arquitectura i creació.

Accés lliure
Castellà 
Referència
bibliogràfica

Base de Datos Documental del COAM: Catàleg automatitzat que permet conèixer tot el fons bibliogràfic i documental del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid.

Accés lliure
Multilingüe 
Referència bibliogràfica

Catàleg de la Biblioteca del COAC: Catàleg automatitzat que permet conèixer tot el fons bibliogràfic i documental del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Catàleg de la Biblioteca del COAIB: Catàleg automatitzat que permet conèixer tot el fons bibliogràfic i documental del Col·legi Oficial d’Arquitectes de de les Illes Balears.

Accés lliure
Anglès 
Text complet
Galinsky: Base de dades a nivell internacional d'arquitectura contemporània. Es poden fer les cerques per arquitecte o per regió (Europa, Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Àsia, Orient Mitjà).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Català 
Anglès
Recopilació d’enllaços
Recursos a internet d’Art i Arquitectura. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Base de dades feta pel bibliotecari Ramon Soler (UAB. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General). Inclou registres amb enllaços a pàgines web i portals temàtics de tot el món sobre art, arquitectura i arqueologia. Elaborada per Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Structurae: Base de dades a nivell internacional que recull obres d'arquitectura i enginyeria a través de la història.

Guia d’ús - Ajuda

  RECURSOS RELACIONATS
Accés lliure
Anglès
Imatges

Art Resource: Pàgina web a nivell internacional que recull una col·lecció d’imatges d’alta qualitat de pintura, escultura, arquitectura i arts menors des de la prehistòria fins al present.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
Plataforma Arquitectura: Pàgina web que recull obres, projectes, notícies, articles, informació de concursos i agenda d'esdeveniments relacionats amb l'arquitectura. Ofereix una bona base de dades de productes i materials de construcció. Compta amb més de tretze milions de visites mensuals.
Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Repertori bibliogràfic de treballs de final de carrera sobre història de l'arquitectura i l'urbanisme catalans presentats a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Inclou imatges gràfiques procedents de l'arxiu.

Des de 1989

Accés lliure
Anglès
Imatges
Text complet
Cities and Buildings Database: Pàgina web a nivell internacional que ofereix una col·lecció d’imatges digitalitzades de ciutats i edificis d’arreu del món i de totes les èpoques. Elaborada per la Universitat de Washington.
Accés lliure
Anglès 
Text complet
Imatges

Digital Collections: Pàgina web a nivell internacional que conté diverses col·leccions d'art, fotografia, arquitectura etc. Elaborat per les Biblioteques de la Universitat de Washington.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà 
Anglès 
Recopilació de recursos
Código Técnico de la Edificación (CTE): Pàgina web a nivell nacional on s’explica el marc normatiu que estableix les exigències que han de cumplir els edificis em relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts a la LOE. Conté plànol interactiu. Elaborat pel Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Accés lliure
Anglès 
Text complet  
Imatges 3D
Great Buildings Collection: Pàgina web a nivell internacional que recull mostres arquitectòniques de tot el món així com de llocs i arquitectes. 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Text complet
Imatges

Masters of Architecture: Pàgina web a nivell internacional que ofereix informació detallada sobre els grans mestres de l’arquitectura i les seves obres.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Anglès
Recopilació d’enllaços

Voice of the shuttle. Architecture: Pàgina web a nivell internacional que recull, per categories, enllaços de pàgines web sobre arquitectura. Elaborada per la Universitat de Califòrnia.

Guia d’ús – Ajuda

 

ALTRES RECURSOS D'INTERÈS

Accés lliure
Anglès
Text complet 
Imatges 3D

Rome Reborn: Pàgina web a nivell internacional que realitza una reconstrucció de la Roma Imperial en 3D. Elaborada per la Universitat de Virginia (EEUU).

Accés lliure
Francès
Castellà 
Text Complet

Architecture religieuse en occident: Pàgina web a nivell internacional que proporciona informació sobre l’art romànic i gòtic.

Accés lliure
Castellà 
Text Complet

Arquitectura prerrománica: Pàgina web a nivell nacional que inclou un estudi acompanyat de fotografies d’esglèsies visigodes i mozàrabs.

Accés lliure
Anglès
Text Complet
Imatges

Byzindex: Pàgina web a nivell internacional que proporciona l’accés a un índex d’imatges de l’art paleocristià i bizantí.

Accés lliure
Castellà 
Anglès
Text Complet
Imatges

El Islamdesde Bagdad hasta Córdoba: Pàgina web a nivell nacional que proporciona informació sobre l’art i l’arquitectura de l’Islam.

Accés lliure
Castellà 
Text Complet
Imatges
El Románico: Ciudades, Catedrales y Monasterios: Pàgina web a nivell nacional que proporciona informació sobre l’art del Romànic acompanyat d’imatges, plànols, etc.
Accés lliure
Anglès 
Alemany
Text Complet
Imatges

Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance: Base de dades que recull antics monuments coneguts en el Renaixement així com els documents renaixentistes relacionats.

Guia d’ús - Ajuda  

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
Imatges

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, gravacions, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa.

Ajuda

Accés lliure
Anglès
Recopilació de recursos

Art History Resources on the web: Pàgina web a nivell internacional que proporciona l’accés a diferents recursos de totes les èpoques artístiques.

Accés lliure
Castellà
Multimèdia

Canal Patrimonio: Pàgina web a nivel nacional de materia multimèdia dedicat a la difusió del patrimoni cultural, social i ambiental d’arreu del món. Elaborat per la Fundación Santa María la Real – Centro de Estudios del Románico.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Cercadors acadèmics

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

BASE - Bielefeld Academic Search Engine: Cercador de literatura científica que indexa les metadades de documents inclosos a repositoris institucionals, col·leccions digitals, etc. Es pot accedir al text complet del 60% dels documents indexats, aproximadament.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet
 

Microsoft Academic: Cercador de literatura científica de totes les àrees del coneixement. Proporciona el text complet dels documents quan són d'accés obert.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Bases de dades multidisciplinàries

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica
Text complet

Dialnet: Portal de difusió de la producció científica hispana especialitzat en ciències humanes, jurídiques i socials. Proporciona l'accés a sumaris de revistes, llibres i tesis doctorals, entre d'altres publicacions. En cas que les publicacions siguin d'accés obert es pot obtenir el text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Anglès Referència bibliogràfica
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d'articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

Web of Science: Base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix l'accés a resums d'autor i índexs de citacions internacionals.

Conté les següents bases de dades:

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.

La UIB té en subscripció: 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Castellà i català
Referència bibliogràfica
Text complet

ÍnDICEs CSIC: Información y Documentación de la Ciencia en España és una base de dades que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats a revistes científiques espanyoles des dels anys 70.
Elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

* Integra el contingut de les antigues bases de dades ISOC, ICYT i IME.

 

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Repositoris i agregadors

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

RECERCAT: Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
RECOLECTA: Plataforma de repositoris científics nacionals. Proporciona l'accés obert a treballs d'investigació desenvolupats a institucions acadèmiques espanyoles per facilitar-ne la visibilitat. El projecte neix de la col·laboració, des de 2007, entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet
OpenDOAR: Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l'accés lliure al text complet de les publicacions de caràcter científic, tant institucionals com temàtics.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà i portuguès
Text complet
LA Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia: Repositori institucional que dona visibilitat a la producció científica de nou països d'Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Equador, El Salvador, Mèxic i Perú. Integra articles científics, tesis doctorals i treballs acadèmics provinents d'universitats i institucions de recerca. Promou l'accés obert i gratuït al text complet dels documents.

Altres recursos: Biblioteques digitals

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Biblioteca Digital Hispánica: Recurs en línia que ofereix l'accés lliure i gratuït a documents digitalitzats de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Conté llibres des del segle XV al XIX, manuscrits, mapes, gravats, fotografies, etc.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Hemeroteca Digital: Proporciona l'accés a la col·lecció digital de premsa històrica i revistes que es conserven a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'Hemeroteca Digital forma part del projecte Biblioteca Digital Hispánica, que té com a objectiu la difusió a través d'Internet del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Ampli projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol i hispanoamericà, que pretén potenciar l'expansió universal de les cultures hispàniques a través de la utilització i de l'aplicació dels mitjans tecnològics més avançats.

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

Hispana: Directori de recursos digitals d'institucions espanyoles. Hispana reuneix col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus, fonamentalment.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure Multilingüe Text complet Multimèdia

Europeana: Biblioteca digital europea que ofereix accés lliure i gratuït a llibres, mapes, enregistraments, fotografies, documents històrics, quadres i pel·lícules procedents de biblioteques, museus i institucions culturals d'arreu d'Europa. Elaborada per la Comissió Europea de la Societat de la Informació i Mitjans (EC i2010 Iniciativa de Biblioteques Digitals).

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet Imatges

World Digital Library: Biblioteca digital internacional que proporciona l'accés a través d'Internet, de forma gratuïta i en format multilingüe, a materials fonamentals (llibres, mapes, manuscrits, partitures, fotografies, etc.) de cultures de tot el món. És un projecte de la Library of Congress, amb la col·laboració de la Unesco, que té entre els seus objectius promoure l'enteniment internacional i intercultural i augmentar el volum i la varietat dels continguts culturals a Internet.

Guia d'ús - Ajuda

Accés lliure
Francès
Text complet Multimèdia

Gallica: Biblioteca digital de caràcter patrimonial de la Bibliothèque nationale de France. Ofereix textos de caràcter multidisciplinari (història, literatura, ciències, filosofia, dret, economia, ciències polítiques, etc.), i disposa de diferents col·leccions temàtiques.

Guia d'ús - Ajuda

 

Altres recursos: Revistes electròniques per editor

Accés restringit
Anglès
Referència bibliogràfica
Text complet

JSTOR: Repositori de revistes de temàtica multidisciplinar. Proporciona l’accés al fons retrospectiu de publicacions acadèmiques de qualitat en llengua anglesa. L’accés està agrupat per diferents àrees temàtiques:  Art & Science Collection I,  Art & Science Collection II, Art & Science Collection III, Art & Science Collection IV, Art & Science Collection VII.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1995.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
 

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Anglès
Text complet

Wiley Online Library: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinari amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Revistes electròniques d'accés obert

Accés lliure
Castellà i anglès
Text complet

DOAJ - Directory of Open Acces Journals: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d'Open Access en diversos idiomes i matèries.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Castellà
Text complet

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Proporciona l'accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d'àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.

Accés lliure
Català
Text complet

RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert: Proporciona l’accés al dipòsit cooperatiu dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Des de 2006.

Guia d’ús - Ajuda

Altres recursos: Llibres electrònics

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

eBook Collection (EBSCOhost): Plataforma de llibres electrònics de temàtica multidisciplinària. Els llibres d'aquesta col·lecció poden descarregar-se. Per poder descarregar el llibre és necessari estar registrat com a usuari Ebscohost.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

SpringerLink e-Books: Proporciona l'accés a la versió electrònica a text complet d'una selecció de llibres de temàtica multidisciplinària publicats per SpringerVerlag i Kluwer.

Guia d’ús - Ajuda

Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Ebook Central (ProQuest): Plataforma d'accés a llibres electrònics multidisciplinaris a text complet.

Guia d’ús - Ajuda

 Accedeix a totes les col·leccions

Altres recursos: Tesis doctorals

 Accés lliure
Multilingüe
Referència bibliogràfica

Teseo: Base de dades que conté les referències de les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. 
Des de 1976.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

TDX - Tesis Doctorals en Xarxa: Dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats d'algunes comunitats autònomes, inclosa la Universitat de les Illes Balears. Permet la consulta remota a través d'internet al text complet de les tesis.
 

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Dialnet - Portal Tesis: Portal d'accés obert de tesis produïdes a universitats espanyoles.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Xarxa internacional de biblioteques digitals de tesis doctorals que permet la consulta al text complet de les tesis. La UIB participa en aquest projecte juntament amb les universitats catalanes a través de TDX, que forma part de la NDLTD.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

DART-Europe E-theses Portal: Portal d'accés a tesis doctorals electròniques catalogades a repositoris europeus. Permet la cerca dels documents per termes o bé per índex d'universitats, de col·lecció i de països.

Guia d’ús - Ajuda

 

Altres recursos: Patents

 

 Accés restringit
Multilingüe
Text complet

Derwent Innovations Index: Base de dades que proporciona una visió global de les patents existents. Ofereix més de deu milions d'invencions bàsiques des de 1963 (18 milions de patents en total) de més de 40 autoritats emissores de patents. Aquest recurs dona als usuaris una visió de conjunt extensa i internacional d'invencions en tres categories: química, enginyeria electrònica i elèctrica i enginyeria mecànica.

Guia d’ús - Ajuda

 Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Google Patents: Cercador de Google que indexa patents.

 

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Espacenet – Europe’s Network of Patent Database: Base de dades bibliogràfica. Accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l'Oficina Europea de Patents i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Guia d’ús - Ajuda

Accés lliure
Multilingüe
Text complet

Patentscope: Base de dades a nivell internacional que proporciona accés a les sol·licituds de patents del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (CTP) i als documents de patents d'oficines nacionals i regionals participants.

 

Eines útils

Ajuda

Accedeix a manuals, tutorials i consells que poden ser útils per al desenvolupament del teu treball o investigació.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica.


Et permet organitzar la teva informació bibliogràfica i la teva recerca, generar bibliografies de manera automàtica, trobar documents rellevants de la teva àrea d’interès i importar documents d’altres plataformes, i col·laborar amb altres usuaris en línea.

 Citar

Segueix les pautes que t’ajudaran a citar correctament la bibliografia que acompanya el teu treball o investigació.

rss Subscriu-te! Aquí trobaràs els nous títols afegits al catàleg. La biblioteca t'ofereix en format RSS les novetats bibliogràfiques per àrees temàtiques. Cerca la teva matèria i estaràs informat de les darreres adquisicions de la biblioteca.

 

 

Per a més informació...

Demana