Escoltar

Les versions

 

Imatge sincronitzacióSincronitzar Mendeley Desktop i Mendeley Web.

 

Mendeley Desktop

És l’eina local vinculada a l’ordinador o dispositiu, pensada per a gestionar les referències, citar i visualitzar els PDF.

Es pot instal·lar a tots els ordinadors que vulguis. És compatible amb Windows, Mac i Linux.

Mendeley Web

És la versió web pensada per a contactar amb altres investigadors, crear grups de treball i consultar la base de dades col·laborativa de literatura científica.

 

Imatge fletxa CAL SINCRONITZAR per veure les referències a les dues plataformes.

 Imatge sincronització • Moltes de les tasques es poden fer indistintament des de qualsevol de les dues plataformes, però pel que fa a la gestió de les teves referències, Mendeley Desktop ofereix més prestacions.

La sincronització sols es pot fer des de Mendeley Desktop, clicant en el botó Sync. Pots sincronitzar tota la base de dades o seleccionar una o més carpetes des de l’opció Edit Settings.

• En el moment que sincronitzes, Mendeley cerca quina plataforma (Desktop o Web) té les dades més recents i són aquestes les que manté.

• La sincronització també la fa el programari per defecte en el moment en què t’identifiques a Mendeley Desktop.

 

Versió per imprimir (català)

Versión para imprimir (castellano)