Escoltar

Les versions

 

És la plataforma de treball en local de Mendeley vinculada a l’ordinador o dispositiu, complementària a Mendeley Web. Es pot instal·lar a tots els ordinadors que vulguis. És compatible amb Windows, Mac i Linux.


Mendeley Desktop és l’eina pensada més per a gestionar les referències de la base de dades personal, citar i visualitzar els pdf.

  • A l’esquerra hi ha organitzades les col·lecions (amb carpetes, grups i filtres).
  • A la part central hi ha el llistat de les referències i documents.
  • A la dreta hi ha la informació corresponent a cada referència.

Imatge mendeley desktopImatge fletxa Què et permet fer?

• Crear i organitzar la teva col·lecció de referències i documents.
• Crear carpetes i subcarpetes per organitzar les referències.
• Importar fitxers en diferents formats (PDF, RIS, etc.) per introduir de manera immediata la referència bibliogràfica.
• Compartir les referències i documents a través dels grups i el perfil personal.
• Etiquetar i cercar referències dins la teva biblioteca (My Library), en la documentació dels grups, i a la base de dades col·laborativa (Literature Search - Papers).
• Subratllar i afegir notes als documents PDF mentre els llegiu i compartir-los de manera privada amb col·laboradors.
• Sincronitzar la teva base de dades per poder consultar-la des de qualsevol dispositiu.

Imatge mendeley desktop 2

Imatge fletxa Les carpetes de Mendeley

All Documents: aquí hi és tot, totes les referències i documents de la teva biblioteca.
Recently Added: les darreres referències/documents afegits.
Recently Read: les darreres referències/documents llegits.
Favorites: les referències/documents marcats com a favorits.
My Publications: hi ha les publicacions de les quals en som l’autor.
Needs Review: carpeta que apareix quan hi ha referències que necessiten ser revisades per estar incompletes (no hi ha suficient informació a les metadades).
Unsorted: carpeta que apareix quan hi ha referències que no estan a cap carpeta. És una alerta de Mendeley cap a l’organització de la informació!
Trash: hi van totes les referències que esborres. Es poden esborrar definitivament amb l'opció Empty (tots les referències de la paperera) o bé amb l'opció Delete Documents (botó dret) per esborrar una selecció de referències. També permet restaurar un document Restore Documents (botó dret).


Imatge fletxa Per tancar la sessió de Mendeley Desktop

File – Sign Out
Imatge 3

Imatge fletxa Com utilitzar Mendeley Desktop (vídeo tutorials):

 Importing Documents into your Library

Organizing your Library

 

Versió per imprimir (català)

Versión para imprimir (castellano)