Escoltar

Breu història de l'Arxiu històric de la UIB

L'arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears pertany al Servei de Biblioteca i Documentació, i actualment està situat al primer pis de l'edifici Ramon Llull del campus universitari, a la carretera de Valldemossa.

El 1988 es rebé el primer material per formar part d'aquest arxiu i consistí en el que s'ha anomenat Arxiu de l'Antiga Universitat Lul·liana i en un petit fons dels jesuïtes. Tota aquesta documentació era a l'Institut Ramon Llull de Palma.

El 1989 s'hi incorporà l'Arxiu del Cercle d'Obrers Catòlics, que fins aleshores havia estat al Departament d'Història de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Aquests dos arxius es dipositaren, de forma provisional, a la biblioteca de l'edifici Ramon Llull.

El 1990, segons una resolució del Full Oficial de la Universitat del 2 de març, es va destinar un espai a ubicar-hi «el material i la documentació referent a l'Arxiu històric de la Universitat», a l'edifici Ramon Llull.

Aquell mateix any 1990 s'hi incorporà l'Arxiu de l'Escola Normal de Magisteri, un arxiu fotogràfic i papers diversos de les cases de Son Lledó.

Des de 1991 fins ara s'hi ha anat incorporant documentació i material d'arxius públics i privats, procedents bàsicament de donacions i compres particulars: Arxiu de l'Escola Annexa de Magisteri, Arxiu de Miquel Gayà Sitjar, Arxiu de Jaume Rovira (cònsol de l'Uruguai), Arxiu de l'Escola de Treball Social, Arxiu fotogràfic d'Antoni Pons, Arxiu de la fàbrica de sabó El Nido, Arxiu d'Antoni Maria Thomàs...