Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Si al catàleg diu que un llibre és a la biblioteca i no és a la prestatgeria, què passa?

Pot ser que el llibre l'estigui consultant un altre usuari de la biblioteca, o que es doni el cas que, per exemple, el llibre estigui mal col·locat.