Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Quines són les pautes per elaborar un treball acadèmic?

El treball de fi de grau o de màster "s'ha d'entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l'avaluació integrada de les competències específiques i transversals associades al títol" (Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster de la UIB).

Pots trobar informació d'interès necessària per a la redacció i presentació d'un treball acadèmic (TFG, TFM i tesi) fent clic aquí.