Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Quin software es necessita per poder accedir a la informació en format electrònic?

Hi ha bases de dades que requereixen les darreres versions de navegadors i/o lectors de documents. Si tenim un navegador amb una versió antiga, pot ser que no visualitzem bé les pàgines web o no ens deixi fer algunes coses.