Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Què és el Servei de Préstec Interbibliotecari?

És el servei que s'encarrega d'obtenir la documentació que no és al fons de la biblioteca de la UIB. És un servei dirigit principalment al personal docent i investigador i es regeix per una normativa pròpia. El Servei de Préstec Interbibliotecari es troba dins l'Àrea de Serveis a la Investigació i Adquisicions, ubicada a la planta baixa de l'edifici Ramon Llull .