Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Per què no tenim accés a tots els números de les revistes que apareixen a les webs?

La cobertura de les revistes electròniques depèn de les subscripcions que tinguem i les restriccions que ens posin els editors.

Tota aquesta informació la tindreu en el registre de la revista. Pot haver-hi diferents casos:

1. Tenim la subscripció a la revista des d'un any en concret fins a l'actualitat.

Imatge de revista en subscripció

2. Ja no estam susbcrits a la revista, però ens deixen consultar el text complet de la publicació dels anys que hi vàrem estar subscrits.

Exemple fondos

3. És d'accés obert i tenim accés al text complet o a una part.

open acces exemple