Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Per què hi ha diverses vies d'accés?

Una revista, pot ser que es trobi indexada a diferents bases de dades, a les quals, la biblioteca té accés, però no a totes tenim la mateixa cobertura de anys.