Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

I si vull presentar una queixa o suggeriment?

Has d'anar a la pàgina web del servei i clicar damunt Fil amb el director. També tens l'opció de fer-ho a través del servei de referència virtual Deman@, la biblioteca respon.