Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

Hi ha espais de treball en grup, a la biblioteca?

Sí, la biblioteca de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos disposa de 6 cabines d'estudi col·lectiu i la biblioteca Ramon Llull disposa d'una sala treball en grup.