Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

He perdut un llibre: què he de fer?

T'has de dirigir al personal del taulell de la biblioteca per informar de la situació. Després, l'hauràs de substituir per un altre de la mateixa edició o un de similar proposat per la biblioteca.

Consulta la normativa