Escoltar

Deman@, la biblioteca respon

En el meu compte d'usuari apareix una multa de 30 euros: què significa?

El programa de gestió de préstec que utilitza la biblioteca penalitza en euros l'incompliment de la normativa en relació al retard en la devolució del material. Tot i així les sancions no són econòmiques i la biblioteca transforma els euros en dies, per tant, la penalització correspon a la pèrdua del dret d'utilitzar els serveis de la biblioteca/préstec.