Escoltar

Perfils d'autors

Què és un identificador i perfil d'autor?

El perfil d'autor/identificador serveix per asociar el nom d'un investigador a un número que l'identifica de forma unívoca. L'objectiu és evitar l'ambigüetat de noms i errors associats a les publicacions.

El perfil d'autor entre d'altres coses permet:

  • Normalitzar el nom i la filiació.
  • Permet recollir noms alternatius o variants.
  • Reunir la informació completa: dades biogràfiques, beques...
  • Facilitar la recuperació i difusió de les seves publicacions.
  • Augmentar la visibilitat.
  • Obtenir estadístiques de la producció científica.

Hi ha diferents tipus de plataformes per crear perfils d'autor, a continuació us mostram les més completes: