On publicar

La publicació és un aspecte important de la comunicació científica i de la transferència del coneixement. Per aquest motiu, és necessari fer una elecció conscient del mitjà més adequat (revista, llibre, acta de congrés) per aconseguir la millor difusió possible i garantir una qualitat en la publicació.

En aquests apartats trobareu algunes indicacions que us ajudaran a decidir on podeu publicar.

REVISTES 

Logo on publicar revistes

 

LLIBRES

Logo on publicar llibres