Escoltar

Com cercar informació acadèmica

Videotutorials

Com se cerca un llibre al catàleg

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

Com se cerca un article al catàleg

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

Com se cerca un tema al catàleg

Transcripció del vídeo en català / castellano

El CatàlegPlus de la biblioteca

Transcripció del vídeo en català / castellano

Cerca simple vs. cerca avançada

Transcripció del vídeo en català / castellano

Ús d'operadors booleans

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

Cerca per frase i truncament

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

Localitzar un llibre a les prestatgeries

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

TFG i TFM al Repositori de la UIB

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

Tesis doctorals al Repositori de la UIB 

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano

Bibliografia recomanada

 Per a més informació fes clic aquí
 Transcripció del vídeo en català / castellano

Guies temàtiques

Per a més informació fes clic aquí
Transcripció del vídeo en català / castellano