Escoltar

Alta d'usuaris de biblioteca de la UIB per al professorat d'Educació Secundària de les Illes Balears

Prestacions per al professorat d’IES


La Universitat de les Illes Balears ofereix a tot el professorat d’educació secundària dels centres públics i concertats de les Illes Balears la possibilitat d’accedir a una sèrie de prestacions del Servei de Biblioteca i Documentació.

Les prestacions són:

  • Donar informació bibliogràfica i assessorar sobre el lloc i la manera de trobar informació.
  • Consultar el catàleg automatitzat i el registre d’usuari (que permet gestionar la renovació de llibres en préstec, la consulta de dates de devolució, la realització i cancel·lació de reserves, etc.).
  • Accedir al servei de préstec, subjecte a la normativa vigent de préstec bibliotecari i amb les condicions del tipus d'usuari d.
  • Accedir al servei de préstec interbibliotecari (servei de pagament).
  • Accedir a l’arxiu històric de la UIB.
  • Demanar formació en competències informacionals.


Com donar-se d’alta

Per poder obtenir aquestes prestacions, els professors han de sol·licitar donar-se d’alta com a usuaris de la biblioteca de la UIB i adjuntar un certificat de la secretaria del centre en el qual s’especifiqui que són membres del claustre del centre.

Cal seguir els passos següents:

1. Emplenar la sol·licitud

2. Demanar a la secretaria del centre corresponent un certificat en el qual s’especifiqui que el professor/a és membre del claustre del centre. Fer-lo arribar a la biblioteca:

a) per correu electrònic, a l’adreça francesc.sastre@uib.es

b) O mitjançant correu ordinari adreçat a:

Universitat de les Illes Balears
Biblioteca de l’ed. Anselm Turmeda
A l’atenció de Francesc Sastre
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma

3. Una vegada lliurats els dos documents (sol·licitud d’alta i certificat del centre), el professor/a rebrà un missatge on es confirmarà l’alta i l’inici de les prestacions.