Guia d'ús Wiley

Condicions d'ús
Nre. d'usuaris simultanisPuc descarregar el llibre sencer?Puc guardar-ne parts o capítols?Puc imprimir-ne una part?
Il·limitatNoSí, per capítolsSí, per capítols

 

Què és Wiley Online Library?

Com s’hi pot accedir?

Com s’hi cerca un llibre electrònic?

Quins llibres electrònics tenim?

Visualització del llibre electrònic

Què em permet fer el compte d’usuari?

M’ho puc descarregar i imprimir?

Com puc tenir més informació?

 

Què és Wiley Online Library?

És una plataforma que dóna accés al text complet dels llibres electrònics publicats per Wiley & Sons adquirits per la biblioteca. Actualment disposam de quasi 400 ebooks d’aquesta editorial de diverses matèries.

Com s’hi pot accedir?

Els llibres electrònics de Wiley es poden consultar des d’ordinadors connectats a la UIB o des de fora de la xarxa del campus amb les claus d’UIBdigital. Per a més informació consulta aquest enllaç.

Com s’hi cerca un llibre electrònic?

Podem cercar per paraula clau en tot el contingut o per títols de publicacions. També hi ha l’opció de cerca avançada per a cerques més complexes, cerca alfabètica o per matèries. 


cerca

Quins llibres electrònics tenim?

Tenim accés als llibres electrònics que tenen aquesta icona:candado

publicacions_az

Visualització del llibre electrònic 

visualitzacio

Què em permet fer el compte d’usuari?

Tot i que NO és necessari crear un compte d’usuari per visualitzar, descarregar i imprimir llibres electrònics de la plataforma Wiley, sí que us permet guardar capítols, publicacions i cerques. Per registrar-vos-hi, clicau a l’apartat Register i emplenau els camps indicats (no és necessari que sigui el correu electrònic de la UIB, pot ser qualsevol altre, sempre que s’hi entri des del catàleg de la UIB). 

 

A continuació rebreu un correu electrònic i haureu de validar el compte.

Per anar al vostre perfil, clicau a MyProfile

my_profile

 

   

M’ho puc descarregar i imprimir?

Sí, aquesta plataforma permet guardar i imprimir els PDF del capítols, sense límits de pàgines, però no descarregar el llibre sencer.

Com puc tenir més informació?

Guia de l’usuari 

Vídeo tutorial 

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon   Logo demana